AWG 2016 VAR EN SUCCES

AWG 2016 VAR EN SUCCES

Grønlands Idrætsforbund har nu brugt tiden efter AWG2016 på at se på forløbet før og under AWG. Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse vil gerne lykønske arrangørerne for et godt og uden tvivl godkendt arrangement og håber på at idrætten Grønland vil være i stand til at bygge videre på succesen

Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse ser tilbage på et succesfuldt AWG forløb frem til og under hvor der rent sportsligt og organisatorisk er sket meget og vil ske meget.

Grundlæggende en god organisering

Først og fremmest er det med stolthed at kunne se at de personer der har været tilknyttet de forskellige sportsevent og ved frivillige kræfter har koordineret og organiseret succesfulde forløb. Alle sportsevents forløb uden nævneværdige problemer, hvilket viser at der er gode evner i idrættens verden til at organisere sportsevents såsom grønlandsmesterskaber, bymesterskaber o.lign.

Interne procedurer

Vi har set på vores interne procedurer, skader og vores deltageres oplevelse. Derudover har vi fulgt AWG fra planlægningsfasen og frem til selve arrangementet.

Internt kan vi dele erfaringen op i to. Selve den servicering der er fra sekretariatet til vores ansvarshavende deltagere. Der har vi været ude og lave en mindre spørgeskemaundersøgelse der viser at vores serviceniveau er tilfredsstillende. Dette er glædeligt da det er vigtigt at vores frivillige for den opbakning de har krav på. Det er et ønske at vi hele tiden forbedrer os da vi ikke kan undgå at der er enkelte henvendelser der kræver hurtigere ekspeditionstid.

Der hvor vi til gengæld skal have arbejdet med procedurer er den måde vores specialforbund arbejder med udvikling af og udtagelse af deres deltagere. I vores spørgeskemaundersøgelse, henvendt til vores deltagere er for mange ikke en del af et bruttolandshold eller under et længerevarende forløb. Der skal vi have en tættere dialog og muligvis se på de deadlines vi har i forhold til at udtage hold.

Eksempel var at vi kort før legene måtte afmelde 9 piger fra Arctic Sport da de ikke havde nok piger der kunne deltage, den kunne vi have fanget tidligere.

Vores deltagende forbund skal forstå at et AWG er et springbræt til at prøve sig af i sin idrætsgren.

Dialogen er tilstede og vi håber på at der igennem den dialog der er, forhåbentligt vil ske en forbedring af talentudvikling, hvilket vi fra Grønlands Idrætsforbund vil samarbejde med Elite Sport Greenland om.

Skaber kompetenceudvikling

AWG 2016 kan vi kun være rigtig stolte af. Det blev styret meget professionelt, hvilket også kom til udtryk da vejret drillede. Alle var stort set klar og atleterne har i en spørgerunde peget på at AWG2016 forløb godt, eller meget godt, altså en top score. Det bevidner om at vi I Grønland kan løfte store arrangementer. Den erfaring der opnået kan vi fra GIF dele videre rundt i organisationen og andre samarbejdsrelaterede organisationer.

Vi fra Grønlands Idrætsforbund er bevidste om at AWG2016 ikke slutter her. Vi skal netop bygge videre på den viden der er opbygget og fortælle de gode historier idrætten skaber.

Frivilligheden er i den grad sat på dagsordenen før, under og efter AWG. Ikke at AWG har opfundet begrebet, men vi har formået igennem et godt samarbejde at forståelsen er udbredt politisk. Vi tror og håber på at AWG2016 vil være med til at bidrage til en ny energi og tid for idrætten hvor flere og flere vil søge ind og støtte og hjælpe med at gøre idrætten en endnu bedre sted at være.

Alle de frivillige der har været tilknyttet har fået indsigt i projektarbejdet. Der er kompetencer nu til rådighed, flere af vores specialforbund kan trække på.

Mange af de kompetencegivende kurser arbejder vi nu på, enten at kopiere eller at overtage således at vi styrker vores organisation. Vi skal være bedre til at synliggøre vores arbejde. Rekruttere nye typer frivillige.

Boldene skal gribes

NU har vi haft et AWG 2002 og et i 2016. Det er vigtigt at vi griber de bolde der flytter idrætten. Fastholdelse af de unge i idrætten er et område vi må prioritere. Det skal være sjovt at dyrke idræt og noget af det de unge peger på er trænere. Bedre trænere er med til at skabe motivationen til at fortsætte.

Vi har set at der opstår skader der hos de unge der ikke har trænet målrettet og længe nok. Derfor ser vi også på at højne forståelsen hos trænere de næste kommende år på, hvordan træninger skal tilrettelægges frem mod mesterskaber. Dette vil ske i samarbejde med vores fysioterapeut vi har tilknyttet Grølands Idrætsforund.

Vi skal udvikle de unge til at engagere sig og udvikle deres lederskabsevner til at gribe en klub eller et forbund og bringe det videre ind i fremtidens idræt.

Faciliteter er en vigtig brik

Vi kan se at det er muligt at arrangere større arrangementer i Nuuk, men der er stadig begrænsninger. Sportsgrene med gode muligheder skal have bedre rammer. Her kan eksempelvis nævnes biathlon hvor Grønland vil kunne gøre sig bedre og bredere i den idrætsgren. Snowboard er en meget populær idrætsgren der kræver bedre fysiske rammer.

Grønlands Idrætsforbund ser også på at der er et behov for at de andre kommuner gør sig klar til at være vært ved større sportsarrangementer. Ikke nødvendigvis et AWG men andre sportsarrangementer der kan få hele landet med.

Samarbejde på tværs

I forløbet op imod AWG2016 har vi erfaret at samarbejde på tværs af organisationer kan skabe endnu større resultater. KIVITSISA kampagnen og frivillighedskurserne vil vi fortsætte med.

Vi er i gang med en dialog med alle 4 kommuner om at løfte idrætten sammen så vi netop sikrer idrætten i fremtiden.

Dette samarbejde og andre mulige samarbejdsrelationer skal være med til at Grønlands Idrætsforbund udnytter den viden der er opnået igennem AWG2016 og bringer idrætten ind i fremtiden i form af vores strategi – Idræt for alle.

Formand

Grønlands Idræstforbund

Nuka Kleemann

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok