Qinnuteqarfiusinnaasut & Immersugassat

KURSUSPULJE

Malittarisassat

Siunertaq:
Aningaasaliissutinut siunertarineqarpoq kattuffiit, peqatigiiffiillu kattuffeqanngitsut pikkorissaannissaminnut pikkorissarnissaminnulluunniit atugassaminnik ajornannginnerusumik anigaasanik pissarsinissaannut. 

Aningaasaliissutigineqarsinnaasut annertussusaat:
Kr. 1.500.000 kr.

Pineqartut:
Timersoqatigiit Kattuffianni (GIF) ilaasortat: Kattuffiit aammalu peqatigiiffiit kattuffeqanngitsut, qinnuteqarnikkut uannga aningaassaliiffigineqarsinnaapput.

Suliffeqarfiit, Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortaagaluartut uannga aningaasaliffiigineqarsinnaanngillat.  

Nassuiaat:
1.300.000 kr.-it kattuffinnut ukiumut atugassatut missingersuutigineqarput.

200.000 kr.-it peqatigiiffinnut kattuffeqanngitsunut ukiumut missingersuutigineqarput.

Qinnuteqarnermut periuseq:

 1. Kattuffiit qinnuteqarnialerunik, ukiup tullissaanut suliniutigerusutatik pillugit GIF-imi ineriartortitsinermut siunnersorti oqaloqatigissavaat.

 2. Peqatigiiffiit kattuffeqanngitsut toqqaanaq qinnuteqarnermut immersugassaq immersussavaat, GIF-imullu nassiullugu.

Naatsorsueriaaseq:

 1. Kattuffiit: Ingerlatsinermut agguaariaaseq (driftstilskud) assigalugu ingerlanneqartassaaq. Taanna atorlugu, qinnuteqartup ukiumut pikkorissarnissamut aningaasaliiffigineqarsinnaanerata annertussusaa takuneqarsinnaavoq.

 2. Peqatigiiffiit kattuffeqanngitsut: Peqatigiiffik sorleq qanoq annertugisunik pissaqarnersoq aaliangersimasoqanngilaq, taamaattumik qinnuteqaqqaarniuunneq atuuppoq. Qinnuteqaatilli akuerineqartinnagit nalilersuiffigineqaqqaartassapput, qinnuteqaatigineqartut ajunngitsortassaasa annertussusai aallaavigalugit.

Ingerlatseriaaseq:

1.a.      Kattuffiit GIF-imi ineriartortitsinermut siunnersorti saaffigissavaat, peqatigiillutillu ukiup tullissaanut 
           pilersaarusioqatigiillutik. Kingorna isumaqatigiissusiaq malillugu, aningaasat tunniunneqassapput.

1.b.     Peqatigiiffiit kattuffeqanngitsut: Qinnuteqarfissaq una immersussavaat: Qinnuteqaat
          Immersorneqarnissaanut assersuut takuuk: Qinnuteqaat_assersuut 
          Uunga nassiunneqassaaq: gif@gif.gl

         Aningaasat akuerisaasut tunniunneqassapput.

 1. Pikkorissaanerup/pikkorissarnerup kingorna piumasaqaataavoq immersugaq GIF-imut e-mail-kkut nassiunneqassasoq. Immersugassaq: Pikkorissarnerup_kingorna

Erseqqissaat:

 1. Kattuffinnut:
 • 2021-imi pikkorissarnissamut/pikkorissartitsinissamut qinnuteqarfissaq ukioq naallugu ammavoq.
 • 2022-imi atugassanik qinnuteqarnissaq 15. Oktober 2021-imut killeqarpoq.
  • Periutsimi nutaami aningaasaliineq siulleq Januar 2022-mi pissaaq.
 1. Peqatigiiffiit kattuffeqanngitsut:
 • Ingerlaavartumik qinnuteqartoqarsinnaavoq.
 1. Tamanut:
 • Pereernikut tapiiffigineqarsinnaanngillat, siumut pisussat kisimik. Taamaammat siusinaartumik pilersaarusiornerit, qinnuteqajaarnissarlu piumasarineqarpoq.

 • Pikkorissarneq Nunatsinni Pissartanngorniunnerup (GM) nalaani ingerlanneqassappat, aningaasat GM-tunut atorneqarsinnaanngillat.

Nalornissuteqaruit siunnersortikkusukkuilluunniit GIF-imi ineriartortitsinermut siunnersorti saaffigisinnaavat: 34 81 53-imut sianerlutit, imalunniit e-mail-erlutit: marienatuk@gif.gl


Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata pikkorissaanerit neqeroorutigisinnaasai:


Suliniummik ingerlatsineq

– aaqqissuussanik ungerlatsineq, aningaasaqarneq, suliniummik ingerlatsineq kajumissutsimik suliaqartussanik ujartuineq

Siulersuisunut pikkorissaaneq

– missingersuutit, aningaasanik aqutsineq, periusissiorneq & takorluuineq, kajumissutsimik suliaqarneq, attaveqaqatigiinneq

Meeqqant inuusuttunullu sungiusaaneq

– suliaqarfiit akimorlugit isumassarsiorneq, meeqqanut inuusuttunullu sungiusaasutsialak, kajumissuseq, timikkut eqqarsartaatsinnut isumaginninnikkullu ineriartorneq, pinnguarneq/arsalerineq, pilersaarusiorneq

Sungiusaasunut pikkorissaaneq trin 1 & 2

1 – ATK (ukiukkaanut sungiusaariaaneq) tunngavineqarpoq, peqqissumik inooriaaseqarneq, sungiusaasuuneq, sungiusaanissamut pilersaarusiorneq & meeqqanik inuusuttuaqqanillu sungiusaaneq,
2 –Sportspsykologi & piukkunnaatilinnik ineriartortitsineq

Ajutoornaveersaarnissamik sungiusarneq

– sungiusariaatsit, ajutoornissanik pinaveersaartitsineq, sungiusariaatsit naapertuuttut pillugit teorit ilisimasallu.

PEQATIGIIFFITTUT ILAASORTANNGORNEQ

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni pikkorissaanernut aningaasaliisoqarnikuuvoq. Klubbit, illoqarfinni peqatigiiffiit kattuffiillu pikkorissaanermut aningaasaliissutinut qinnuteqarsinnaapput.

Peqatigiiffiit klubbit kattuffillit kattuffitsik aqqutsigalugu qinnuteqassapput.

Sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit saaffissaq: jonas@gif.gl. Oqarasuaatikkulluunniit  (GIF): 34 81 50

 

Kalaallit nunaanni timersoqatigiit kattuffiannit pikkorissaanerit tulliuttut neqeroorutigineqarput:

Nalinginnaasumik aqutsinermut pikkorissarneq

– siulersuisuni suliaqarneq, aningaasaqarneq, ataatsimiinneq ataatsiniinnernillu aqutsineq

Aningaaserisunut pikkorissarneq

– missingersuutit, aningaasanik aqutsineq naatsorsuutillu

Meeqqant inuusuttunullu sungiusaaneq

– suliaqarfiit akimorlugit isumassarsiorneq, meeqqanut inuusuttunullu sungiusaasutsialak, kajumissuseq, timikkut eqqarsartaatsinnut isumaginninnikkullu ineriartorneq, pinnguarneq/arsalerineq, pilersaarusiorneq

Nunani tamalaani suliaqarneq

– Nunani tamalaani kattuffiit, ataatsimeeriaaseq, oqaatsitigut pikkorissarneq assigisaalu, nunat tamalaani suliaqarnissap siunertaa

Kommuneqarfinni ilinniarneq

– unnukkut atuartitsineq, assersuutigalugu nalinginnaasumik aqutsinermut pikkorissaanerit sunngiffimmi aqutsisoqarfiit peqatigalugalugit aaqqissuunneqartarput

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

Qujanaq qinnuteqaravit. Piaartumik attavigiumaarpatsigit qinnuteqaat suliarineqareerpat. Inuss. Inuull. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat

Kunne ikke sende. Prøv igen.

KATTUFFITTUT ILAASORTANNGORNEQ

Kalaallit nunaanni timersoqatigiiffiit kattuffianni peqatigiiffittut akuerisaaniarussi ataani immersugassaq immersoriarlugu qinnuteqaritsi.

Eqqaamallugu malittarisassasi ilanngullugit gif@gif.gl -imut nassiutissagassiuk:

KATTUFFINNIK NUTAANIK AKUERSISOQARNISSAANUT PIUMASAQAATIT:

 1. Timersuutip iluani ataasiinnarmik kattuffeqarsinnaavoq.
 2. Timersuut minnerpaamik sumiiffinni assigiinngitsuni minnerpaamik peqatigiiffinnit tallimanit ingerlanneqassaaq.
 3. Timersuut piffissami sivisuumi ingerlanneqassaaq, tassa imaappoq ingerlanneqaannarnissaa soqutigineqassaaq.
 4. Peqatigiiffiit attuumassusillit B-mi piumasaqaatit allassimasut naammassisimassavaat.
 5. Malittarisassat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni inatsisit, kattuffeqariaatsimit aallaaveqartut malissavaat, tassa tamat oqartussaaqataanerat tunngavigalugu kajumissutsimik ikiuuttut, namminersortut peqatigiiffiillu ingerlatsissapput.

PEQATIGIIFFITTUT AKUERISAANISSAMUT PIUMASAQAATIT:

 1. Malittarisassat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni inatsisit, kattuffeqariaatsimit aallaaveqartut malissavaat aammalu peqatigiiffeqariaatsip iluani arlaannaatigulluunniit ilaasortaarusuttunut killilersuisoqassanani.
 2. Peqatigiiffik timitaliilluni ingerlatsissaaq, siunerarissallugulu timersornikkut timikkut, eqqarsartaatsikkut isumaginninnerullu iluani siuarsaaneq, ingerlanneqartullu nalinginnaasumik timersuutaassallutik.

Timersuutitut isiginiarneqartut tassaapput ilaasortaminnik timersortitsisut, teknikimik timersortitsitsut, nukkassaasut arlaatigulluunniit qasujaallisaanermik ingerlatsitsisut.

Peqatigiiffiit kattuffittalimmik timersuuteqartut, kattuffimmut peqatigiiffinngornissaminnik qinnuteqassapput, sinnerili Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut qinnuteqassallutik.

 1. Peqatigiiffiit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut, kattuffigisaminnulluunniit qinnuteqartut B1-imi piumasarineqartut malillugit malittarisassaminnik akuerisosqarnissaa anguniarlugu malittarisassaminnik nassiussissapput.

Peqatigiiffiit Kalaallit Nunaata avataani pilersinneqartut, Kalaallit Nunaannili ataatsimoortitsinissamik siunertallit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut peqatigiiffittut suleqatigineqartussatut qinnuteqassapput, taakkualu peqatigiiffiit allatut isumaqatigiissusiortoqarsimatinnagu Kalaallit Nunaanniittut pisinnaatitaaffiit assigissallugit.

Sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit Jonas Jensen saaffufubeqarsinnaavoq: 34 81 51 imaluunniit jonas@gif.gl

FAXE KONDI-PULJEQ

Siunertaa

Faxe Kondi-pulje aqqutigalugu klubbit atisassaminnut aningaasaliiffigineqarsinnaapput.

Puljep annertussusaa: Ukiumut pingasoriarluni Kr. 65.000 – katillugu ukiumut kr. 195.000.

Qinnuteqarsinnaasut

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortat timersuutissaminnut aningaasaliiffigineqarnissaminnut Faxe Kondi-puljemut qinnuteqarsinnaapput.

Suliffeqarfiit, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortaasut puljemut qinnuteqarsinnaanngillat.

Nassuiaat

Faxe Kondip Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiallu isumaqatigiissimapput ukiumut qinnuteqarfigineqarsinnaasut pingasuussasut, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiallu qinnuteqartut akornanni piukkunnarnerit timersuutissaannik unammissutissaannilluunniit kr. 60.000 -it nalinganut klubbimut arlalinnulluunniit tunniussinnaavaat.

Faxe Kondi-Puljemut qinnuteqarfiusinnaasut pingasuusut aalajangeriikkat:

 1. 01.-31. Januaari
 2. 01.-31. Maaji
 3. 01.-30. Septembari

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata atisat Faxe Kondimut qinnutigissavaat, taakkualu Faxe Kondip logoanik isumaqatigiissuteqartoqarsimappallu, qinnuteqaatillu akuerineqarsimappata klubbip pinnattussat logoat ilanngutereerlugu atisat tunniutissavaat.

Faxe Kondi-Puljemi periuserineqartut

 1. Qinnuteqartut uani linkimi timersuutit kissaatigisatik toqqassavaat: Sportigan katalog
 2. Immersugassaq immersorneqassaaq
 3. Angissutsit, qalipaatit, normut assigisaallu eqqaamaneqassapput.
 4. Immersugassaq immersorneqarsimasoq allakkatigut emaililkkulluunniit uunga nassiunneqassaaq:

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat

Postbox 84

3900 Nuuk

Email: faxekondipulje@gif.gl

Sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit attavissaq: 34 81 50

Qinnuteqaammi paasissutissat ilaasariaqartut:

 • Peqatigiiffiup aqqa
 • Adresse
 • E-mail
 • Attavissap aqqa oqarasuaataatalu normua

Qinnuteqaat nassiunneqareerpat:

 1. Qinnuteqaatip tiguneqarnera Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata uppernarsassavaa, paasissutissiisoqassallunilu qaqugu tusagaqarnissaq naatsorsuutigineqassanersoq.
 2. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata qinnuteqaat suliarissavaa, klubbillu qinnuteqartut saaffigineqassapput kikkut puljemit atisannarnissaminnut akuerineqarsimanersut.
 3. Faxe Kondip peqatigiiffinnut timersuutit nassiutissavai.
 4. Peqatigiiffiup (timersuutinnattoq) atisartaatik atortutaatilluunniit assileriarlugit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianut faxekondipulje@gif.gl -imut nassiunnissaannut pisussaaffilerneqarput, nassiunneqartut nittarsaassinermi atorneqassapput. Assiliineq nassiussinerlu pissaaq atisat tiguneranit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit.

MALUGIUK

Pisiareriikkat qinnutigineqarsinnaanngillat, pisussanulli atisarsiniarnerit pineqarlutik – taamaattumik pilersaarusiornissaq pingaaruteqarpoq.

Aningaasanik qinnuteqartoqarsinnaanngilaq.

NERSONAASIINERIT

Asasarput kattuffik aammalu peqatigiiffiit 

Kingumunaasit ukiumoortumik Sungiusaasutsialammik Aqutsisutsialammik Timersortartutsialammillu toqqaasussanngorpugut!

Nalunngisaqaruit sungiusaasumik, aqutsisumik timersortartumilluunniit suliniuteqarnermigut immikkut nersornaasernissaanut piukkunnaateqarsorisarnik taava Faxe Kondip ukiumoortumik nersornaasiinissaanut allallutit innersuuguk.

 

Imaaliussaatit

 1. Ataaniittoq iserfigalugu innersuussinissamut piumasaqaatitai atuakkit
 2. Immersugassaq immersoriarlugu nassiuguk innersuukkusutavit atia innersuunneranullu peqqutitai ilanngullugulu nassuiaassillutit sooq taannarpiaq nersugaassanersoq.
 3. Taamaalillutit peqataaffigissavat inummik immikkut timersornerup silarsuaani maluginiagassamik nersueqataallutit. Qujanaq!

Kingusinnerpaamik Augustip 31 2021 tikitsinnagu nassiussisoqarsinnaavoq

Uani ukiumut innersuussinissamut immersugassat takukkit.

Apeqqutissaqaruit arlaannilluunniit paasissutissanik pisariaqartitsiguit uunga sianerlutit aperivit 34 81 50.

 

SUNGIUSAALLAMMAK AQUTSISUULLAMMAK TIMERSULLAMMAK

 

 

MEEQQANIK PINERLIISIMANNGINNERMUT UPPERNARSAAT

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat 

Kalaallit Nunaanni imaluunniit Danmark-imi meeqqanut 15-it inorlugit ukiulinnut kinguaassiutitigut atornerluisimanermut eqqartuunneqarsimagaanni, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammut tamanna ilanngunneqartarpoq. Kalaallit Nunaani Timersoqatigiiffiit inatsisaani § 6-mi aamma allaqqavoq, kattuffiit peqatigiiffiillu suliffeqarfiillu taassumalu ataani peqatigiiffiit assigisaalu Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat-nut ilaasortaasuq pisussaaffeqartut meeqqanik pinerliisimannginermut uppernarsaamik Inatsisartut inatsisaat nr. 8 19. maj 2010-meersoq piniassasut.


Kinguaassiutitigut atornerluisimanermut eqqartuussut, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammi ukiuni 20-ni allaqqasarpoq, pingaartumik atornerluinerit immikkut ittumik sakkortussusillit meeqqanik atornerluisimannginnermut uppernarsaammi ukiuni 80-ini allaqqasarput.


Meeqqat pisortat inaataaniikkaangata, assersuutigalugu meeqqerivimmi, atuarfimmi aamma timersoqatigiiffimmi kinguaassiutitigut atornerlunneqarsinnaanermut illersorniarlugit meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat suliarineqartarpoq. Taamaammat inummik meeqqanik 15-it inorlugit ukioqartunik sullissisussamik atorfinitsitsineq sioqqullugu sulisitsisoq peqatigiiffilluunniit meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik pissarsiniartuussaavoq. Assersuutigalugu tassaasinnaapput:

 • Ilinniartitsisut
 • Perorsaasut
 • Perorsaasunut ikiortit
 • Ulluunerani angerlarsimaffimmi paarsisartut
 • Angajoqqaarsiat
 • Inunnik isumaginnittut
 • Pedel-it
 • Nakorsat
 • Napparsimasunik paarsisut
 • Igaffimmi aamma nerisarfinni sulisut
 • Nalunnguarnermik ilinniartitsisut

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat nammineerlutit pissarsiarisinnaanngilat. Paarlattuanik illit sulisitsisorilerumaagassat imaluunniit peqatigiiffik meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik politiinut pissarsiniarsinnaasoq akuerisussaavat. Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernasaatinnik sulisitsorisassat peqatigiiffilluunniit pissarsiniarsinnaasoq akuerinngikkukku, suliffissaq atorfilluunniit pissarsiarisinnaanngilat.

Akuersissutinnik tunniussininniit sulisitsisuit peqatigiiffilluunniit meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinnik tigusinissaata tungaanut nalinginnaasumik sapaatit akunneri marlunniit pingasut tikillugit ingerlasinnaasarput.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat pigisat, meeqqanik 15-it inorlugit ukiulinnik sullissisinnaanermut atorfininnissannut naammaginartuusariaqarpoq.

Malugiuk
Sulisitsisoq imaluunniit peqatigiiffimmi siulersuisut nipangiusimannittussaatitaavoq. Tamatuma kingunerisaanik, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatip pigisavit imarisaa sulisitsisuit peqatigiiffimmiluunniit siulersuisut allanut oqaluttuareqqusaanngilaa. Taamatuttaaq meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat aserorterneqartarpoq, sulisitsisup peqatigiiffiulluunniit atorfimmi sulilissanersutit suliaqarsinnaanersutit aalajangiunniariarpagu.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat (sullissivik.gl)

AKTIVITETSPULJE

Idræt i Grønland og idrætsforeningerne træder i disse dage på nyt land under Corona krisens restriktioner. Hvordan tilrettelægger man som forening, frivillig eller træner sin idrætsaktivitet og træning under de nuværende restriktioner og anbefalinger?

Afstands- og hygiejnekrav og forsamlingsforbud (100 indendørs og 250 udendørs) giver et stort benspænd for mange, og det kan være vanskeligt både at sætte sig grundigt ind i regler og retningslinjer og organisere god, inspirerende, sjov og meningsfuld idræt og træning.

Men er det muligt at vende den nuværende situation til en mulighed for at udvikle sin forening, sine aktiviteter og træning og måske finde på nye måder at udbyde sin idræt på og tiltrække nye målgrupper? Grønlands Idrætsforbund stiller en pulje på 1, 6 mio. kr til rådighed til aktivitetsudvikling.

 

FORMÅL

Puljen har til formål at sikre:

 • Muligheden for at idrætsforeninger med eller uden specialforbund i Grønland kan få støtte til afholdelse og udvikling af idrætsrelaterede initiativer og projekter i 2021.

 

 • Indsatser og projekter som er med til at styrke og udbrede aktive inkluderende fællesskaber, der gør at flere oplever glæden og gevinsterne ved idræt.

 

Aktivitetspuljen er for specialforbund og foreninger, der er medlem af GIF – kort sagt alle, der gerne vil have inspiration og redskaber til, hvordan man gennemfører sjov og meningsfuld træning og idrætsaktiviteter under de gældende restriktioner. 

Aktivitetspuljen skal ses som supplement til eventuelle allerede planlagte aktiviteter for klubber og idrætsforeninger med eller uden specialforbund, som er med til at understøtte idrætsrelateret initiativer og projekter som er til gavn for lokalområder og lokalsamfundet.

Ønsket om øget aktivitetsudvikling skal ses i sammenhæng med, at idrætten på nuværende tidspunkt er udfordret på hvordan forening, frivillig eller træner i deres idrætsaktivitet og træning under de nuværende restriktioner og anbefalinger som følge af COVID-19 situationen i Grønland.

 

HVEM KAN SØGE?

For at kunne komme i betragtning til aktivitetspuljen kan søges af lokalforeninger og specialforbund under GIF, og dermed også et krav at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af GIF. 

HVAD KAN DER SØGES TIL?

For nuværende og nye medlemmer (kendte aktiviteter)

 • Styrkelse af lokale foreningers indsatser med frivillige arbejde med breddeidræt
 • Kurser til styrkelse af forbedret rammerne for idrætsfrivilligt arbejde
 • Børne- og ungecampus (fx håndboldskole, skiskole, fodboldskole etc.).
 • Åbne husarrangementer
 • Cupturneringer på tværs af idrætter og specialforbund
 • Cupturneringer på tværs af byer og bygder inden for kommunegrænserne
 • Firmaturneringer (fx bordtennisturnering for firma)
 • Indkøb af udstyr til afvikling af arrangementer og/eller rekruttering af nye medlemmer

 

For nuværende og nye medlemmer (nye aktiviteter)

 • Etablere en lokalturnering med udgangspunkt i de ældre (fx gå-fodbold, håndboldfitness)
 • Workshop med lokale klubber om øget samarbejde på tværs af klubber og idrætter
 • Workshop til rekruttering af nye medlemmer og foreningsarbejde

 

HVAD STØTTER PULJEN IKKE OG ANDRE BETINGELSER?

Der vil kun i begrænset omfang kunne søges til dækning af rejse- og opholdsudgifter, samt honorar/vederlag. Der ydes ikke støtte til afviklingen af de nationale mesterskaber. Yderligere støtter aktivitetspuljen ikke til udgifter til allerede afholdte aktiviteter og/eller projekter, samt aktiviteter og projekter uden for Grønland.

 

HVOR MEGET KAN MAN SØGE OM?

Aktivitetspulje uddeler i 2021 samlet 1.600,000 kr. Der tilstræbes en ligelig fordeling af midlerne på ansøgninger inden for 2 beløbskategorier:

0 – 25.000 kr. og (mindre og lokale indsatser og projekter)

25.001 – 100.000 kr. (større og tværgående indsatser og projekter)

Der er ikke et krav om med eller egenfinansiering. Ansøgning kan efter endt vurdering og sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslag. Ansøgningerne vil løbende blive behandlet og ansøgning foregår elektronisk ved hjælp af en online ansøgningsplatform på www.gif.gl

Af kriterier for tildeling fra aktivitetspuljen kan det nævnes, at bevillingsudvalget i særlig grad vil lægge vægt på følgende:

 • At midlerne bliver brugt bredt
 • At så mange får gavn og nytte af midlerne
 • At midlerne anvendes til så mange typer af aktiviteter og projekter
 • At midlerne skaber aktiviteter lokalt og meget gerne regionalt (kommunegrænserne)
 • At midlerne får så mange i Grønland til at bevæge sig mere
 • At midlerne får skabt udvikling på foreningsniveau
 • At man også søger samarbejde på tværs af foreninger og idrætter
 • At midlerne er med til at skabe tilgængelighed og synlighed

Alle bevillinger vil blive søgt udbetalt snarest og senest 14 dage efter bekræftelse på, at foreningernes ansøgning er imødekommet.  Et eventuelt afslag vil som udgangspunkt giver ansøgerne mulighed for at inden en ny ansøgning, hvor afslaget begrundes og ansøgerne dermed kan ændre på selve ansøgningen og dets indhold.

Eventuelle relevante bilag kan vedlægges til ansøgningen. Efter afslutning af indsatsen eller projektet forventes det, at foreningen skal kunne aflægge regnskab eller indsende bilag mv. Hvis indsatsen eller projektet ikke fuldt ud realiseres eller der er tale om overskydende midler fra bevillingen, skal disse tage kontakt til GIF, således midlerne kan komme andre idrætsforeninger til gode og eventuelt tilbagebetales.

GIF opfordrer til, at ansøgerne i vid udstrækning gør opmærksom på deres arrangementer via de sociale medier og andre platforme med henblik på både at gøre arrangementerne tilgængelig for så mange som muligt, men at man også her tager hensyn til gældende restriktioner for forsamlinger jf. gældende bestemmelser på området.

Det bevilgende beløb skal som udgangspunkt anvendes til det formål som der er ansøgt til, og inden udgangen af 2021. GIF´s logo og navn skal medtages i forbindelse med den offentlige omtale af aktiviteten. Hver idrætsforening kan få godkendt mere end én ansøgning pr. kalenderår.  

HVORDAN SØGER MAN?

Udfyld ansøgningsskema, og man vil kunne søge løbende Grønlands Idrætsforbunds øget aktivitetsudviklingspulje.  Disse retningslinjer vil løbende blive vurderet og såfremt det skønnes nødvendigt, revideret af bevillingsudvalget.

GODE RÅD TIL ANSØGERNE

I forbindelse med ansøgningen skal man være opmærksom på at være realistisk og være bevidst om at få aktiviteten bredt ud til så mange som muligt.

 • Vær også målrettet i ansøgningen og sigt som udgangspunkt kun på ét mål eller arrangement.
 • Sikre at der er en lokalforankring og inddrag gerne andre foreninger og idrætter med i arrangementet.
 • Sigt mod samarbejde og deling af de erfaringer man har gjort sig undervejs.
 • Udarbejdet en så detaljeret og præcis budget som overhovedet muligt.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok