Qinnuteqarfiusinnaasut & Immersugassat

KURSUSPULJEQ

Formål:

Formålet med denne pulje er at give forbund og klubber en lettere vej til at få skaffet midler til deltagelse eller afholdelse af kurser.

Puljens størrelse:

Kr. 1.000.000 anvendes til Kursuspuljen.

Målgruppe:

Medlemsklubber og forbund under Grønlands Idrætsforbund kan ansøge GIF om tilskud fra Kursuspuljen.

Virksomheder, som er medlemmer under Grønlands Idrætsforbund, kan ikke søge til denne pulje.

Beskrivelse:

Der er budgetteret kr. 1.000.000 til fordeling til specialforbund. Man bruger den samme beregningsform som ved udbetaling af driftstilskud, der fortæller, hvor meget et forbund maksimalt kan få udbetalt i kursustilskud.

Specialforbundet meddeler GIF om afholdelse 1 måned før kursets start, samtidig med at de sender et budget for det kommende kursus. Kursusansøgningen behandles og der udbetales 100 % af ansøgte.

Generalsekretær og konsulent tager før kursusafholdelse stilling til, om ansøgningen lever op til krav, og sender den derefter videre til bogholderen med henblik på udbetaling til specialforbund

I september kan resterende ubrugte midler af kursuspuljen ansøges. Hvis forbundene fx har fået maksimal udbetaling, får de mulighed for at ansøge der.

Krav før kursus:

 • Formål og kursusbeskrivelse skal foreligge
 • Kursusudgifter er rejser, instruktør, kost og logi
 • Udgifter er ikke for GM-deltagere såfremt kurset ligger under GM

Krav efter kursus

 • Navneliste inkl. mailadresser skal sendes til GIF
 • Alle kurser skal evalueres af GIF

Procedure for Kursuspuljen

 1. Ansøgning er gennem brev eller email. Ansøgningen sendes til:

Grønlands Idrætsforbund

Postbox 84

3900 Nuuk

Eller via email: gif@gif.gl

Yderligere oplysninger: 34 81 50

Find skemaet her: Skema til kursuspuljen

 1. GIF sender bekræftelse for modtagelse af ansøgningen og informerer om, hvornår man kan få svar.
 1. Efter afholdelse af kurset skal navneliste inkl. mailadresser sendes til GIF
 1. Der kan IKKE ansøges om at få dækket køb af tidligere afholdte kurser – det er kun til fremtidige begivenheder, så planlæg i god tid. Ansøgningen skal være modtaget i GIF senest 1 måned før arrangementet afholdes.

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND KAN TILBYDE FØLGENDE KURSER:


Projektledelse

– afholdelse af arrangementer & events, økonomi, projektledelse og rekruttering af frivillige

Bestyrelseskursus

– budget, økonomistyring, strategi & visioner, frivillighed, kommunikation

Børne- og ungdomstræning

– tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivaton, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning

Træneruddannelse trin 1 & 2

1 –  udgangspunkt i ATK (Aldersrelateret træningskoncept), sund livsstil, trænerrollen, træningsplanlægning & træning af børn og unge,
2 – Sportspsykologi & talentudviklingsmiljøer

Skadeforebyggende træning

– træningsmetoder, forebyggelse af skader, teoretisk og praktisk viden om hensigtsmæssig træning

PEQATIGIIFFITTUT ILAASORTANNGORNEQ

Her finder du udfyldningsskemaet om optagelse som forening hos GIF:

Klub søger om medlemskab GIF

Hvis du vil have yderligere information, kan du kontakte: jonas@gif.gl

Eller via telefon (GIF): 34 81 50

Grønlands Idrætsforbund har afsat økonomiske midler til kurser. Idrætsklubber, lokale sammenslutninger og Specialforbund kan søge kursuspuljen.

Idrætsforeninger / klubber, som er organiseret i et Specialforbund, skal søge gennem deres Specialforbund.

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND TILBYDER FØLGENDE KURSER:


Alment lederkursus

– bestyrelsesarbejde, økonomi, møder og mødeledelse

 

Kassererkursus

– budget, økonomistyring, regnskab

 

Børne- og ungdomstræning

– tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivaton, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning

 

Internationalt arbejde

– internationale organisationer, mødekultur, sprogtræning mv., formål med internationalt arbejde

 

Uddannelse i kommunalt regi

– aftenskole, f.eks. almene lederkurser, arrangeres i sammarbejde med fritidsforvaltning

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

Qujanaq – innersuusinerit tinguvarput uterfigineqarumaarputit/uterfineqarumaarpusi innersuussinerit tamarmik tunguneqareerpata september-ip aallartilernerani. Inussiarnersumik Timersoqatigiiffiit Kattuffiat

Kunne ikke sende. Prøv igen.

KATTUFFITTUT ILAASORTANNGORNEQ

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

A. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF NYE SPECIALFORBUND:

 

1. Der optages kun ét specialforbund for hver idrætsgren.

2. Idrætten skal dyrkes i mindst aktive 5 foreninger med en rimelig geografisk

spredning.

3. Idrætten skal have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort at der

er tale om en varig interesse.

4. De tilsluttede foreninger skal opfylde betingelser beskrevet i afsnit B.

5. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med GIF’s love og bygge på et

foreningsprincip, hvor frivillige, selvstændige og uafhængige foreninger

udfør det demokratiske grundlag.

 

 

B. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF FORENINGER:

 

1. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIFs love og

bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af

sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser

muligheden for medlemskab.

2. Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at

fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal

efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter.

Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af

organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk,

kraftbetonet eller konditionskrævende karakter.

Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om

medlemskab i Specialforbundet, men øvrige foreninger søger optagelse i

Grønlands Idrætsforbund.

3. Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal

indsende vedtægter til godkendelse i henhold til bestemmelserne i B 1.

Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker

med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med

samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.

 

Kontakt Jonas Jensen for yderligere information: 34 81 51 eller jonas@gif.gl

FAXE KONDI-PULJEQ

Siunertaa

Faxe Kondi-pulje aqqutigalugu klubbit atisassaminnut aningaasaliiffigineqarsinnaapput.

Puljep annertussusaa: Ukiumut pingasoriarluni Kr. 65.000 – katillugu ukiumut kr. 195.000.

Qinnuteqarsinnaasut

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortat timersuutissaminnut aningaasaliiffigineqarnissaminnut Faxe Kondi-puljemut qinnuteqarsinnaapput.

Suliffeqarfiit, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortaasut puljemut qinnuteqarsinnaanngillat.

Nassuiaat

Faxe Kondip Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiallu isumaqatigiissimapput ukiumut qinnuteqarfigineqarsinnaasut pingasuussasut, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiallu qinnuteqartut akornanni piukkunnarnerit timersuutissaannik unammissutissaannilluunniit kr. 60.000 -it nalinganut klubbimut arlalinnulluunniit tunniussinnaavaat.

Faxe Kondi-Puljemut qinnuteqarfiusinnaasut pingasuusut aalajangeriikkat:

 1. 01.-31. Januaari
 2. 01.-31. Maaji
 3. 01.-30. Septembari

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata atisat Faxe Kondimut qinnutigissavaat, taakkualu Faxe Kondip logoanik isumaqatigiissuteqartoqarsimappallu, qinnuteqaatillu akuerineqarsimappata klubbip pinnattussat logoat ilanngutereerlugu atisat tunniutissavaat.

Faxe Kondi-Puljemi periuserineqartut

 1. Qinnuteqartut uani linkimi timersuutit kissaatigisatik toqqassavaat: Sportigan katalog
 2. Immersugassaq immersorneqassaaq
 3. Angissutsit, qalipaatit, normut assigisaallu eqqaamaneqassapput.
 4. Immersugassaq immersorneqarsimasoq allakkatigut emaililkkulluunniit uunga nassiunneqassaaq:

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat

Postbox 84

3900 Nuuk

Email: faxekondipulje@gif.gl

Sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit attavissaq: 34 81 50

Qinnuteqaammi paasissutissat ilaasariaqartut:

 • Peqatigiiffiup aqqa
 • Adresse
 • E-mail
 • Attavissap aqqa oqarasuaataatalu normua

Qinnuteqaat nassiunneqareerpat:

 1. Qinnuteqaatip tiguneqarnera Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata uppernarsassavaa, paasissutissiisoqassallunilu qaqugu tusagaqarnissaq naatsorsuutigineqassanersoq.
 2. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata qinnuteqaat suliarissavaa, klubbillu qinnuteqartut saaffigineqassapput kikkut puljemit atisannarnissaminnut akuerineqarsimanersut.
 3. Faxe Kondip peqatigiiffinnut timersuutit nassiutissavai.
 4. Peqatigiiffiup (timersuutinnattoq) atisartaatik atortutaatilluunniit assileriarlugit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianut faxekondipulje@gif.gl -imut nassiunnissaannut pisussaaffilerneqarput, nassiunneqartut nittarsaassinermi atorneqassapput. Assiliineq nassiussinerlu pissaaq atisat tiguneranit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit.

MALUGIUK

Pisiareriikkat qinnutigineqarsinnaanngillat, pisussanulli atisarsiniarnerit pineqarlutik – taamaattumik pilersaarusiornissaq pingaaruteqarpoq.

Aningaasanik qinnuteqartoqarsinnaanngilaq.

LEGATIT

Kingumunaasit ukiumoortumik Sungiusaasutsialammik Aqutsisutsialammik Timersortartutsialammillu toqqaasussanngorpugut!

Nalunngisaqaruit sungiusaasumik, aqutsisumik timersortartumilluunniit suliniuteqarnermigut immikkut nersornaasernissaanut piukkunnaateqarsorisarnik taava Faxe Kondip ukiumoortumik nersornaasiinissaanut allallutit innersuuguk.

 

Imaaliussaatit

 1. Ataaniittoq iserfigalugu innersuussinissamut piumasaqaatitai atuakkit
 2. Immersugassaq immersoriarlugu nassiuguk innersuukkusutavit atia innersuunneranullu peqqutitai ilanngullugu lu nassuiaassillutit sooq taannarpiaq nersugaassanersoq.
 3. Taamaalillutit peqataaffigissavat inummik immikkut timersornerup silarsuaani maluginiagassamik nersueqataallutit. Qujanaq!

Kingusinnerpaamik Septemberip Aallaqqaataat 2020 tikitsinnagu nassiussisoqarsinnaavoq

Uani ukiumut innersuussinissamut immersugassat takukkit.

Apeqqutissaqaruit arlaannilluunniit paasissutissanik pisariaqartitsiguit uunga sianerlutit aperivit 34 81 50.

 

SUNGIUSAALLAMMAK AQUTSISUULLAMMAK TIMERSULLAMMAK

 

 

BØRNEATTEST

Introduktion:

Alle foreninger skal indhente børneattester i forbindelse med trænere og andre frivillige, som arbejder med børn og unge under 15 år. Det skal ske inden ansættelsen af personen. Dette sker gennem Politiet.

Blanketten til at indhente en børneattest kan downloades til højre og skal indsendes til Politiet, før man kan få udleveret børneattesten.

 

(NEDENSTÅENDE SKAL IKKE MEDSENDES TIL POLITIET)

 

Uddrag af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest:

 

§ 2. Ved en børneattest efter denne inatsisartutlov forstås oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister, som efter begæring kan videregives af Rigspolitiet til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have en direkte kontakt med børn under 15 år, eller som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte attest omfatter ligeledes oplysninger vedrørende overtrædelse af § 53, § 53, jf. § 52a og § 56a samt om overtrædelse af §§ 49 og § 56, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år, i den kriminallov,
der fandt anvendelse før den 1. januar 2010.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte attest omfatter endvidere oplysninger fra Kriminalregisterets efterforskningsdel om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 4. Indhentelse af en børneattest efter stk. 1-3, jf. § 3 kan kun ske efter skriftligt samtykke fra den, som oplysningerne angår. Samtykket bortfalder senest 1 år efter, at samtykket er blevet meddelt. Samtykket skalindeholde oplysninger om
1) hvilke typer oplysninge r, der må videregives
2) hvem oplysningerne må videregives til, herunder at oplysningerne videregives til bestemte myndigheder, institutioner, foreninger m.v. i Grønland, og
3) hvorledes oplysningerne må anvendes af den angivne modtager.

Stk. 5. Ved indhentelse af børneattest skal myndigheden, institutionen, foreningen m.v. jf. § 3, stk. 1-3 angive, til
hvilket formål oplysningerne i børneattesten skal benyttes.

 

Yderligere oplysninger: 34 81 50 (GIF)

Download:

Læs om børnattester og hent den online hos kommunen

Download blanketten her: Børneattest

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok