INTERNATIONAL

På Danmarks Idræts-Forbunds årsmøde den 6. maj 2006 vedtog repræsentantskabet reviderede generelle danske OL-krav gældende for både sommer- og vinter OL. Disse gælder indtil videre, og ændringer heri kan kun besluttes af DIF’s repræsentantskab.
Disse krav danner i denne tid grundlag for forhandlinger mellem DIF og de sommer olympiske specialforbund om konkrete danske OL-krav til OL i Beijing 2008, og det er DIF’s opfattelse, at de generelle krav fungerer efter hensigten.
Når det gælder vinter OL, kunne DIF i forbindelse med OL 2006 i Torino konstatere, at det må anses for både sportsligt og idrætspolitisk væsentligt, at Danmark også fremover kan være repræsenteret ved vinter OL på trods af dansk vinteridræts relativt lave niveau. Dette skal ikke mindst ses i lyset af DIF’s og specialforbundenes aktuelle satsninger på at opnå øget international indflydelse og på at tiltrække internationale idrætsbegivenheder til Danmark.

Det må imidlertid erkendes, at de generelle danske OL-krav har en sværhedsgrad, der skaber en risiko for, at ingen dansk vinter olympiske udøvere vil kunne klare de danske OL-krav, selvom der måtte være internationale kvotepladser til rådighed for OL-deltagelse. I forbindelse med vinter OL i Torino kunne Danmark have stillet med yderligere to udøvere, herunder den grønlandske langrendsløber Martin Møller, hvis udtagelsesgrundlaget alene var de internationale OL-krav.
Hertil kommer de særlige problemstillinger, der følger af, at DIF som olympisk komite for rigsfællesskabet repræsenterer Grønland og Færøerne i olympisk sammenhæng, herunder deltagelse ved OL, hvorimod de to idrætsforbund er selvstændige i de to lande, ligesom færøske og grønlandske specialforbund i en række tilfælde har selvstændig status i deres respektive internationale specialforbund.
For Grønland drejer spørgsmålet sig især om grønlandske idrætsfolks muligheder for at deltage ved OL, og emnet er genstand for en stor folkelig og politisk debat i Grønland. Det grønlandske udgangspunkt er, at det bør give OL-udtagelse, hvis en udøver har klaret det internationale OL-krav, og Grønlands Idræts-Forbund ønsker selv at kunne udpege sine egne deltagere til OL. Dog foreslår GIF, at der ikke udtages en grønlandsk udøver til OL, hvis en dansk udøver, der er bedre end den grønlandske, ikke bliver udtaget af DIF.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok