Kattuffinnut Malittarisassat

REGLER: SPECIALFORBUND OG GM

REGLER FOR OPTAGELSE AF SPECIALFORBUND OG FORENINGER.

 

A. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF NYE SPECIALFORBUND:

1. Der optages kun ét specialforbund for hver idrætsgren.

2. Idrætten skal dyrkes i mindst aktive 5 foreninger med en rimelig geografisk

spredning.

3. Idrætten skal have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort at der

er tale om en varig interesse.

4. De tilsluttede foreninger skal opfylde betingelser beskrevet i afsnit B.

5. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med GIF’s love og bygge på et

foreningsprincip, hvor frivillige, selvstændige og uafhængige foreninger

udfør det demokratiske grundlag.

B. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF FORENINGER:

1. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIF`s love og

bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af

sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser

muligheden for medlemskab.

2. Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at

fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal

efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter.

Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af

organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk,

kraftbetonet eller konditionskrævende karakter.

Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om

medlemskab i Specialforbundet, men øvrige foreninger søger optagelse i

Grønlands Idræts-Forbund.

3. Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal

indsende vedtægter til godkendelse i henhold til bestemmelserne i B 1.

Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker

med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med

samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.

 

Fællesbestemmelser for Kalaallit Nunaanni Timesoqatigiit Kattuffiat’s Grønlandsmesterskaber

§ 1

For at en konkurrence kan anerkendes som grønlandsmesterskab skal følgende

betingelser være opfyldt:

1. konkurrencen er arrangeret af et godkendt specialforbund én gang om året og

afvikles i Grønland.

2. konkurrencen skal være gennemført med et stabilt antal deltagere i mindst tre

på hinanden følgende år og foregå på højeste nationale niveau

3. deltagerne skal mindst være fyldt eller fylde 14 år i det år konkurrencen afvikles.

4. i individuelle konkurrencer skal der mindst være 6 deltagere og i holdkonkurrencer

mindst 4 hold.

§ 2

Deltagere, som ikke er medlem af det arrangerende specialforbund, kan ikke

medregnes i kravet om deltagerantal, men kan – efter specialforbundets

bestemmelse – deltage i et mesterskabsstævne, dog uden at kunne tildeles et

grønlandsmesterskab.

§ 3

Vinderen af et grønlandsmesterskab er mester for det kommende år. I de højst

rangerende seniorrækker tildeles grøn landsmesteren Kalaallit Nunaanni

Timersoqatigiit Kattuffiats mesterskabsmedalje Tuukkaq.

Ved holdmesterskaber tildeles det antal medaljer som svarer til reglerne for den

pågældende konkurrence.

§ 4

Specialforbundene indsender hvert år til Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat

inden d. 31. december en oversigt over mesterskaber som afholdes og antallet af

Tuukkaq, som skal tildeles grønlandsmestre.

§ 5

Et specialforbund kan arrangere grønlandsmesterskaber uden for Grønland med

FU`s samtykke.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok