REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Indkaldelse til Grønlands Idrætsforbunds ordinær repræsentantskabsmøde 2016

 

På vegne af Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse indkaldes hermed til ordinært Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. november 2016 kl. 09.00, der afholdes i Hotel Hans Egede´s konference lokaler.

Jf. vedtægt § 13 stk. 5: ”Forslag til behandling inklusive kandidatforslag til bestyrelsen og suppleanter sendes til bestyrelsen senest 1 måned før den fastsatte dato til repræsentantskabsmødet. ”
Dvs. senest den 5. oktober 2016 til gif@gif.gl

Der er ingen på valg ved repræsentantskabsmødet 2016, men jf. vedtægter § 13 stk. 6: ”Alle indkomne forslag så vidt muligt af bestyrelsen sendes til medlemmerne af repræsentantskabet senest 3 uger inden mødet, hvor de skal behandles.”

 

Inuss. / Med venlig hilsen
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat
Grønlands Idrætsforbund
Siulitaasoq/Formand
Nuka Kleemann


Dagsorden 2016

Mødet afholdes i Hotel Hans Egedes mødelokale lørdag d. 5. november kl. 09.00.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemme- og mandatudvalg
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget
  samt fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af Formand og Næstformand for bestyrelsen
 8. Valg af 3 menige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af amatør- og ordensudvalg
 11. Valg af revisor (hvert år)
 12. Eventuelt

 

Bemærk! I år er der ikke valg på pkt. 7, 8 og 9


Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok