LOVE FOR SPECIALFORBUND

REGLER: SPECIALFORBUND OG GM

Grønlands Idrætsforbund har i alt 9 specialforbund

1. KAK (Kalaallit Nunaani Arsartartut Kattuffiat) - kontakt kak@kak.gl

2. Gskif (Kalaallit Nunaani Sisorartartut Kattuffiat) - kontakt heilmann@sisa.gl

3. TAAK (Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat) - kontakt kontor@ghf.gl

4. BKN (Badminton Kalaallit Nunaat) - kontakt info@badminton.gl

5. GTTF (Greenland Table Tennis Federation) - kontakt gttf006@gmail.com

6. ASG (Arctic Sport Greenland) - kontakt bost@kujalleq.gl

7. GTF (Greenland Taekwon Do Federation) - kontakt vivi@gtf.gl

8. QK (Qaannat Kattuffiat) - kontakt qaannatkattuffiat@hotmail.com 

9. KVK (Kalallit Nunaat Volleyball Kattuffiat) - kontakt aakr@qeqqata.gl

 

REGLER FOR OPTAGELSE AF SPECIALFORBUND OG FORENINGER.

 

A. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF NYE SPECIALFORBUND:

1. Der optages kun ét specialforbund for hver idrætsgren.

2. Idrætten skal dyrkes i mindst aktive 5 foreninger med en rimelig geografisk spredning.

3. Idrætten skal have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort at der er tale om en varig interesse.

4. De tilsluttede foreninger skal opfylde betingelser beskrevet i afsnit B.

5. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med GIF’s love og bygge på et foreningsprincip, hvor frivillige, selvstændige og uafhængige foreninger

udfør det demokratiske grundlag.

B. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF FORENINGER:

1. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIF`s love og bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af

sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser muligheden for medlemskab.

2. Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal

efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter. Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk, kraftbetonet eller konditionskrævende karakter.

Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om medlemskab i Specialforbundet, men øvrige foreninger søger optagelse i Grønlands Idrætsforbund.

3. Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal indsende vedtægter til godkendelse i henhold til bestemmelserne i B 1. Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.

 

Fællesbestemmelser for Kalaallit Nunaanni Timesoqatigiit Kattuffiat’s Grønlandsmesterskaber

§ 1

For at en konkurrence kan anerkendes som grønlandsmesterskab skal følgende betingelser være opfyldt:

1. konkurrencen er arrangeret af et godkendt specialforbund én gang om året og afvikles i Grønland.

2. konkurrencen skal være gennemført med et stabilt antal deltagere i mindst tre på hinanden følgende år og foregå på højeste nationale niveau

3. deltagerne skal mindst være fyldt eller fylde 14 år i det år konkurrencen afvikles.

4. i individuelle konkurrencer skal der mindst være 6 deltagere og i holdkonkurrencer mindst 4 hold.

§ 2

Deltagere, som ikke er medlem af det arrangerende specialforbund, kan ikke medregnes i kravet om deltagerantal, men kan – efter specialforbundets

bestemmelse – deltage i et mesterskabsstævne, dog uden at kunne tildeles et grønlandsmesterskab.

§ 3

Vinderen af et grønlandsmesterskab er mester for det kommende år. I de højst rangerende seniorrækker tildeles grøn landsmesteren Kalaallit Nunaanni

Timersoqatigiit Kattuffiats mesterskabsmedalje Tuukkaq. Ved holdmesterskaber tildeles det antal medaljer som svarer til reglerne for den pågældende konkurrence.

§ 4

Specialforbundene indsender hvert år til Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat inden d. 31. december en oversigt over mesterskaber som afholdes og antallet af Tuukkaq, som skal tildeles grønlandsmestre.

§ 5

Et specialforbund kan arrangere grønlandsmesterskaber uden for Grønland med

FU`s samtykke.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok