Royal Greenland pulje

Puljens formål

Royal Greenland puljen skal:

 • sikre muligheden for at idrætsforeninger under GIF kan søge om støtte til idrætsrelaterede initiativer og projekter som understøtter GIF´s vision om at blive verdens mest fysiske land 2030
 • støtte idrætsrelateret initiativer og projekter som er til gavn for lokalsamfundet
 • være med til at sætte fokus på og udvikle frivillige initiativer som er medvirkende til at gøre en forskel for andre i lokalsamfundet
 • være med til at styrke de aktive fællesskaber, der sikrer at flere oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og styrker det lokale sammenhold.

Hvem kan søge?

Royal Greenland puljen kan søges foreninger, der er medlem af GIF. 

Hvad kan der søges til?

Der kan for eksempel søges om tilskud eller dækning til sports- og idrætsarrangementer, som understøtter breddeidræt, af social- og/eller sundhedsmæssig eller lignende karakter. 

Hvad støtter puljen ikke?

Der vil ikke som udgangspunkt kunne søges til dækning af rejse- og opholdsudgifter, allerede afholde arrangementer, samt honorar/vederlag og arrangementer til afviklingen af de nationale mesterskaber. 

Prioriteter

I behandling af ansøgningerne vil der blive prioriteret blandt ansøgere, som ønsker at samarbejde på tværs af lokalsamfundet ved at engagere flere foreninger, virksomheder, skoler, mv. - og som derved sikrer en stor lokal forankring.

Hvornår kan man søge?

Royal Greenland puljen kan søges i tre vinduer hver år: februar, juni og november. Hvert vindue har et særligt tema.

 

 

Temaer 2021

GIF og Royal Greenland vil hvert år bestemme særlige fokusområder for puljen – fx indsatser for familien, for børn og unge eller for ældre. 

Tema for november 2021: Indendørsaktiviteter

Aktiviteter, der kan søges i november skal foregå indendørs. Det kan f.eks være:

 • Arrangementer, der har til formål at styrke fællesskabet, eks.
  • Teambuilding-aktiviteter
  • Sociale arrangementer, der dyrker/vedligeholder fællesskabet.
  • Sociale arrangementer for medlemmer + familie samt medlemmer, der ikke længere kan være med fysisk, men fortsat ønsker at være en del af fællesskabet
  • Sociale arrangementer, der styrker fællesskabet blandt de frivillige i foreningen
  • med mere...

Her behøver det ikke udelukkende omfatte idrætsaktiviteter, men kan også handle om at lave noget sammen indendørs.

 • Arrangementer, der har til formål at udvide fællesskabet/rekruttere nye medlemmer, eks.
  • Camps for børn – gerne med flere forskellige idrætsgrene/typer af aktiviteter
  • Åbent hus-arrangementer, f.eks. prøv badminton i din lokale klub
  • Idrætsgrenskoler f.eks. volleyballskole eller lignende
  • Nye varianter af idrætsgrene målrettet nye målgrupper, f.eks. frisbee-fitness.
 • Tvær-idrætslige arrangementer/stævner
 • Indendørs version af traditionelle udendørs idrætsgrene, eks. qajaq-lege mm.

Oktober: Indendørsaktiviteter

Hvordan søger man?

 1. Udfyld ansøgningsskemaet nedenfor
 2. Udfyld budget-skabelonen og upload den sammen med ansøgningen.
 3. Udfyld ansøgningen senest d. 31. oktober 2021.

 

Ansøgningsskema

Tak for din ansøgning. Vi vender tilbage med et svar, så snart, vi har behandlet ansøgningen. Med venlig hilsen Grønlands Idrætsforbund

Kunne ikke sende. Prøv igen.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok