KURSUSPULJE

Formål:

Formålet med denne pulje er at give forbund og klubber en lettere vej til at få skaffet midler til deltagelse eller afholdelse af kurser.

Puljens størrelse:

Kr. 1.000.000 anvendes til Kursuspuljen.

Målgruppe:

Medlemsklubber og forbund under Grønlands Idrætsforbund kan ansøge GIF om tilskud fra Kursuspuljen.

Virksomheder, som er medlemmer under Grønlands Idrætsforbund, kan ikke søge til denne pulje.

Beskrivelse:

Der er budgetteret kr. 1.000.000 til fordeling til specialforbund. Man bruger den samme beregningsform som ved udbetaling af driftstilskud, der fortæller, hvor meget et forbund maksimalt kan få udbetalt i kursustilskud.

Specialforbundet meddeler GIF om afholdelse 1 måned før kursets start, samtidig med at de sender et budget for det kommende kursus. Kursusansøgningen behandles og der udbetales 100 % af ansøgte.

Generalsekretær og konsulent tager før kursusafholdelse stilling til, om ansøgningen lever op til krav, og sender den derefter videre til bogholderen med henblik på udbetaling til specialforbund

I september kan resterende ubrugte midler af kursuspuljen ansøges. Hvis forbundene fx har fået maksimal udbetaling, får de mulighed for at ansøge der.

Krav før kursus:

  • Formål og kursusbeskrivelse skal foreligge
  • Kursusudgifter er rejser, instruktør, kost og logi
  • Udgifter er ikke for GM-deltagere såfremt kurset ligger under GM

Krav efter kursus

  • Navneliste inkl. mailadresser skal sendes til GIF
  • Alle kurser skal evalueres af GIF

Procedure for Kursuspuljen

  1. Ansøgning er gennem brev eller email. Ansøgningen sendes til:

Grønlands Idrætsforbund

Postbox 84

3900 Nuuk

Eller via email: gif@gif.gl

Yderligere oplysninger: 34 81 50

Find skemaet her: Skema til kursuspuljen

  1. GIF sender bekræftelse for modtagelse af ansøgningen og informerer om, hvornår man kan få svar.
  1. Efter afholdelse af kurset skal navneliste inkl. mailadresser sendes til GIF
  1. Der kan IKKE ansøges om at få dækket køb af tidligere afholdte kurser – det er kun til fremtidige begivenheder, så planlæg i god tid. Ansøgningen skal være modtaget i GIF senest 1 måned før arrangementet afholdes.

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND KAN TILBYDE FØLGENDE KURSER:

Projektledelse

– afholdelse af arrangementer & events, økonomi, projektledelse og rekruttering af frivillige

Bestyrelseskursus

– budget, økonomistyring, strategi & visioner, frivillighed, kommunikation

Børne- og ungdomstræning

– tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivaton, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning

Træneruddannelse trin 1 & 2

1 –  udgangspunkt i ATK (Aldersrelateret træningskoncept), sund livsstil, trænerrollen, træningsplanlægning & træning af børn og unge,
2 – Sportspsykologi & talentudviklingsmiljøer

Skadeforebyggende træning

– træningsmetoder, forebyggelse af skader, teoretisk og praktisk viden om hensigtsmæssig træning

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok