KURSUSPULJE

Retningslinier

Formål:
Formålet med denne pulje er at give specialforbund og klubber uden specialforbund mulighed for at skaffe midler til deltagelse i eller afholdelse af kurser.

Puljens størrelse: 
Kr. 1.500.000 kr.

Målgruppe:
Medlemmer af Grønlands Idrætsforbund (GIF): Specialforbund og klubber uden specialforbund, kan ansøge og modtage tilskud fra Kursuspuljen.    

Virksomheder, der er medlemmer af Grønlands Idrætsforbund, kan ikke få tilskud fra denne pulje.

Beskrivelse:
Der er budgetteret kr. 1.300.000 årligt til fordeling til specialforbund.

Der er budgetteret kr. 200.000 årligt til fordeling til klubber uden specialforbund.

Ansøgnings fremgangsmåde:

 • Specialforbund skal fremlægge sine planer for det efterfølgende år og skal i samarbejde med sekretariatet i  GIF udarbejde en ansøgning.
 • Klubber uden specialforbund skal direkte udfylde ansøgningsskema og sende den til GIF.

Beregningsform:

 • Specialforbund: Man bruger den samme beregningsform som ved udbetaling af driftstilskud, der fortæller, hvor meget et forbund maksimalt kan få udbetalt i kursustilskud per år.
 • Klubber uden for specialforbund: Der er ikke et fast grundbeløb af hvor meget en klub kan søge per år. Fordeling sker på baggrund af først-til-mølle princippet, hvor der indgår vurdering af ansøgninger på baggrund af forventet udbytte af ansøgning.

Procedure:

 • Specialforbund skal kontakte udviklingskonsulent i GIF og sammen udfylde et ansøgningsskema baseret på kursusplaner det efterfølgende år.
  Efter indgået  aftale overfører GIF bevilgede midler til ansøgeren

 • Klubber uden specialforbund: Udfyld ansøgningsskema
  Se eksempel på udfyldt ansøgningsskema ansøgningsskema_skabelon
  Ansøgning skal sendes til: gif@gif.gl

            Beløbet der bliver godkendt bliver overført.

 

 

 

 

 

Opsamling:

Specialforbund:

 • Ansøgning for kursuspujle 2021 er åbent hele året.
 • Deadline for ansøgninger for kursuspuljen 2022 er 15. Oktober 2021.
  • Første udbetaling af den nye kursuspulje sker Januar 2022

Klubber uden specialforbund:

 • Der kan løbende sendes ansøgninger.

Der gives ikke støtte til:

 • Der uddeles IKKE tilskud af allerede afholdte kurser Derfor er der krav om, at man planlægger og fremsender ansøgninger i god tid.

 • Såfremt et kursus skal afholdes under et GM, må modtagne tilskud IKKE anvendes til GM formål.

Er du i tvivl eller har brug for at få vejledning/rådgivning, kan du henvende dig til GIF’s udviklingskonsulent tlf.: 34 81 53 eller mailadresse: marienatuk@gif.gl

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND KAN TILBYDE FØLGENDE KURSER:

Projektledelse:

- afholdelse af arrangementer & events, økonomi, projektledelse og rekruttering af frivillige.

Bestyrelseskursus:

- budget, økonomistyring, strategi & visioner, frivillighed, kommunikation.

Børne- og ungdomstræning:

- tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivation, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning.

Træneruddannelse trin 1 & 2:

1 – udgangspunkt i AKT (Aldersrelateret træningskoncept), sund livstil, trænerrollen, træningsplanlægning & træning af børn og unge.

2 – sportspsykologi & talentsudviklingsmiljøer.

Skadeforebyggende træning:

- træningsmetoder, forebyggelse af skader, teoretisk og praktisk viden om hensigtsmæssig træning.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok