IDRÆTSSKADEPULJEN

 

Idrætsskadepuljen er en tilskudsordning til undersøgelse og behandling af unge idrætsudøveres skader. Her kan du blive klogere på retningslinjer, tilskudsformer og betingelser – samt ansøge puljen.


Puljens formål

Idrætsskadepuljen har til formål at give tilskadekomne unge idrætsudøvere i alderen 14 – 17 år, mulighed for at søge tilskud til udgifter i forbindelse med enten undersøgelser og/eller behandling af idrætsskader, hvor det forventes, at enten undersøgelsen og/eller behandlingen IKKE vil kunne foretages af sundhedsvæsnet i Grønland.

Puljen vil kunne dække op til 35.000 kr. for undersøgelse og op til 75.000 kr. i forbindelse med behandling.

Betingelser

Ønsker man at søge til puljen er det et krav,

  • At man er mellem 14 – 17 år
  • Har fast bopæl i Grønland på skades- og ansøgningstidspunktet
  • Skaden skal være sket i forbindelse med deltagelse i organiseret idræt (forening / specialforbundsregi)
  • Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af skadens omfang, art, hvornår og hvor skaden er sket, samt dokumentation for, at behandling ikke vil kunne ske via sundhedsvæsnet i Grønland.
  • Ansøgning må ikke ske mere end 3 måneder efter at skaden er sket

 


Tilskudsoverførsel

Eventuel bevilling vil ske efter behandlet af Grønlands Idrætsforbund og udbetales til forældremyndighedsindehaver på den i ansøgningen anviste konto til et pengeinstitut i Grønland/Danmark.

Såfremt den bevilliget tilskud ikke er anvendt til formålet eller der er ubrugte midler, skal disse tilbagebetales.

Der forefindes ikke appelmulighed i forbindelse med eventuelt afslag på ansøgning om tilskud.

Find Tilskudsordningsreglementet her.

 

Ansøg idrætsskadepuljen

Du ansøger puljen ved at sende en e-mail til poul@gif.gl med nedenstående informationer. Har du spørgsmål, kan Poul kontaktes på: poul@gif.gl eller via telefon (GIF): 34 81 59.

Ansøger

[Skriv navn, tlf. og mailadresse på ansøger]

Tilskadekomnes navn og alder

[Skriv navn]

[Alder på skadestidspunktet]

[Alder på ansøgningstidspunktet]

Beskrivelse af skaden [Beskriv hvornår, hvor og hvordan skaden er opstået].

Beskrivelse af forløb fra skaden opstod til

[Kort beskrivelse af hele forløbet, herunder eventuelle henvendelser og henvisninger fra sundhedsvæsnet i Grønland, herunder dokumentation for, at undersøgelsen/behandling ikke var tilfredsstillende].

Ansøgningsbeløb (undersøgelse)

[Angiv om der søges til undersøgelse og beløb]. Der kan gives tilskud op til 35.000 kr.

Ansøgningsbeløb (behandling)

[Angiv om der søges til behandling og beløb]. Der kan gives tilskud op til 75.000 kr.

Medlemsbevis

[Angivelse og/eller beskrivelse af medlemskab af en idrætsforening]

Bilag til ansøgning

[Bopælsattest]

[Dåbsattest/forældremyndighedskrav]

[Andet]

Øvrige bemærkninger

[Øvrige bemærkninger til selve ansøgning]

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok