JOB I GIF

Projektkonsulent inden for Kultur, Idræt og Sundhed

Ny spændende stilling som projektkonsulent ved stabsfunktion med fokus på sundhedsfremmende og tværgående projekter og opgaver inden for kultur, idræt og sundhed er ledig. Baggrunden for stillingen er et fælles projekt med Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Qeqqata Kommunia (QK), som skal styrke sunde og inkluderende fællesskaber for børn og unge og derigennem forebygge mistrivsel og brug af rusmidler blandt børn.

Projektkonsulenten har ansvar for implementering og koordinering af indsatser, der er beskrevet i en fælles visionsaftale mellem QK og GIF. Dette i tæt samarbejde med medarbejdere i Qeqqata Kommunia, GIF og foreningslivet. 

Dertil kommer tværgående og sammenhængende opgaver, som indgår i en del af stabsfunktionen der arbejder med Inuunerissaarneq – Det gode liv og Qeqqata Model.                  


Arbejds- og ansvarsopgaver:

• Gennemførelse og styring af projekter inden for sundhed, idræt og implementering af projekter og opfølgning som er nævnt i visionsaftalen

• Sikre at alle børn har nem adgang til sundhed og inkluderende fællesskaber.

• Bidrage til at skabe miljøer for børn og unge, der fremmer trivsel og sundhed og forebygger mobning og brug af rusmidler.

• Arbejde med at fremmer samvær på tværs af generationer gennem idræt og fysisk aktivitet.

• Medvirke i styre- og arbejdsgrupper nedsat af QK og GIF.

• Udarbejdelse af sagsfremstillinger for projekter inden for sundhed og forebyggelse

• Udredning og undersøgelse af konkrete opgaver inden for familie og sundhed.

• Koordinere kurser, workshops, temadage og forebyggende indsats i samarbejde med forebyggelseskonsulenter.

• Indsamling af data til internt og eksternt brug.

• Opgaver i samarbejde med den øvrige stab

• Ad hoc opgaver


Kvalifikationer:

• Du har akademisk uddannelse eller anden relevant videregående uddannelse og gerne kendskab til grønlandske samfundsforhold

• Du er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt

• Du er god til at samarbejde tværfagligt og til at påvirke dine omgivelser

• Erfaring inden for projektledelse og gerne kendskab til sundhed, idræt og sociale forhold i Grønland

• Godt kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation

• Initiativrig, handlekraftigt og fleksibel med et godt overblik

• Du kan arbejde målrettet i et dobbeltkulturelt miljø

• Gerne flersproget, grønlandsk, dansk og

engelsk


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede

organisationen.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje mv. efter gældende regler.

Stillingen er administrativt placeret i Sisimiut og organiseret under Stabschefen i Sisimiut.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til GIF Stabschef i Sisimiut Hans Christian Sværd, telefon (+299) 86 73 02, e-mail: hcsv@qeqqata.gl Eller Generalsekretær v. GIF Jonas Jensen telefon (+299) 34 81 51, e-mail: jonas@gif.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal sendes til os.


OM STABSFUNKTIONEN

Stabsfunktionen er en tværgående enhed under Direktionen. Stabsfunktionen er normeret til at bestå af 9 personer fordelt med 6 i Sisimiut og 3 i Maniitsoq. Stabsfunktionsmedarbejdere varetager interne tværgående forvaltningsopgaver og udviklingsopgaver. Opgaverne kan være politisk såvel som administrativt afstukket.

Stabsfunktionen som tværgående enhed arbejder ligeledes med større projekter som:

Inuunerissaarneq - Det gode liv” bygger på Børnetalsmandens rejserapport. Rapporten er lavet ud fra samtaler med børn og voksne i kommunens byer og bygder om deres levevilkår. Rapporten præsenterer en række anbefalinger, som bygger på FN’s børnekonvention om børns rettigheder.

Qeqqata-modellen” er at implementere erfaringer fra forebyggelsesarbejdet i Island i Qeqqata Kommunia tilpasset lokale forhold. Island har vist gode resultater ved at arbejde med de unges fællesskaber, forældrene og hele det omgivende samfund for at nedbringe forbruget af rusmidler og fremme trivslen.

Mød en ansat på vores hjemmeside www.qeqqata.gl/ansat kan du læse om forskellige ansatte i kommunen.


OM GIF

Grønlands Idrætsforbund er en organisation med 9 specialforbund. GIF varetager idrættens, specialforbundenes og foreningernes interesser over for Grønlands Selvstyre og andre offentlige myndigheder.

Se mere på www.gif.gl

Ansøgningsfrist: 15. december 2021.

 

SØG STILLINGEN HER

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok