JOB I GIF

Skal du være med til at gøre Grønland til Verdens Mest Fysisk Aktive Land?

Grønlands Idrætsforbund har en vision om, at Grønland skal være Verdens Mest Fysisk Aktive Land i 2030. Vi styrker derfor vores organisation og søger en Udviklingskonsulent der brænder for idræt og organisationsarbejde.

Vi ved, hvor stor betydning fysisk aktivitet har for vores fysiske og mentale sundhed, og vores mission er at skabe større trivsel i hele befolkningen gennem øget fysisk aktivitet. Det gør vi gennem fokus på glæde og tryghed, flere stærke fællesskaber og sunde værdier.

Brænder du ligesom os for at gøre visionen om Verdens Mest Fysisk Aktive Land 2030 til virkelighed og har du lyst til at arbejde på en arbejdsplads under forandring og i konstant bevægelse? Vil du være med til at udvikle og bringe specialforbund og foreningsidræt tættere sammen, så er du måske vores nye kollega. Vi søger en udviklingskonsulent, der kan varetage - en eller flere - af nedenstående områder:

Ansvarsområder/opgaver

Drift og administration

 • Rådgivning og vejledning af specialforbund, idrætsforeninger og ældreidræt
 • Administration af Faxe Kondi Puljen og medlemsregistreringssystem
 • Administrationsopgaver i forhold til større events og begivenheder, f.eks. Arctic Winter Games og Island Games
 • Drift og administrationsrelaterede opgaver i GIF og Elite Sport Greenland
 • Facilitere og korrespondere med både frivillige og fagpersoner

Kompetenceudvikling

 • Administration af GIFs kursuspulje
 • Videreudvikle samarbejde og kontakt til i alt 9 specialforbund og klubber uden specialforbund i forhold til kompetenceudviklingsarbejde
 • Koordinering og planlægning af kurser, der styrker kompetencerne hos de frivillige i idrætslivet og andre relevante faggrupper, inden for eksempelvis træning, ledelse, frivillighed, pædagogik, børns rettigheder mm.
 • Udvikling af kursusprogrammer og materiale i samarbejde med relevante fagpersoner
 • Evaluering og forankring af lokale tiltag

Aktivitetsudvikling

 • Afdækning af eksisterende aktiviteter og udvikling af aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt i tæt dialog med idrætsforeninger, specialforbund, Elite Sport Greenland og kommuner.
 • Sikre at udviklingen af aktiviteter bliver forankret lokalt gennem samarbejde med kommunerne, specialforbund og idrætsforeninger.

Faglige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Har et solidt kendskab til idræt og foreningsliv med særlig viden inden for administration
 • Har kendskab til foreningslivet med de potentialer og udfordringer, der ligger i samarbejdet mellem specialforbund og bestyrelser/foreninger
 • Er en dygtig formidler både praktisk, mundtligt og skriftligt og har erfaringer med at stå i rollen som igangsætter, samt koordinering og formidling
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med dine opgaver og samtidig er god til at samarbejde med både interne og eksterne
 • Er opsøgende og god til at bygge broer og skabe samarbejde
 • Er kommunikativt stærk
 • Er analytisk tænkende
 • Har interesse for bevægelse, sport og idræt
 • Er god til at skabe strukturer samt følge op på dine projekter/områder
 • Gør dig både på grønlandsk og dansk i såvel tale som skriftligt, og engelsk på samtaleniveau

Det er et krav, at du er:

 • Grønlandsktalende
 • Har kendskab til det grønlandske samfund og kultur

Personlige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt & tager ansvar for egen udvikling
 • Er forandringsparat, så du kan tilpasse arbejdet efter de forandringer den nye strategi kræver
 • Er positivt indstillet overfor og klar til nye udfordringer
 • Er nytænkende og tør udfordre eksisterende tankesæt - både samfundets, dine egne og dine kollegers
 • Skaber et godt arbejdsmiljø i et allerede godt arbejdsmiljø med respekt for hinandens forskellighed og faglighed
 • Er informerende og holder dine kolleger opdateret
 • Har faglig stolthed og arbejder for at sikre kvalitet i det arbejder, du leverer

Praktisk

Vi forestiller os, at du kan starte 1. december 2020, og at vi har glæde af dig og dine kompetencer derefter. Som administrativ medarbejder bliver du fra dag ét en del af Grønlands Idrætsforbund og sekretariatet med i alt 6 medarbejdere. Du bliver tilknyttet en primær konsulent, som du løbende vil sparre med om arbejdsopgaver, udfordringer og læring.

Vi tilbyder :

 • En fuldtidsstilling i Grønlands Idrætsforbunds sekretariat i Nuuk
 • Løn efter individuel kontrakt
 • Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med et stærkt socialt sammenhold og du får en flok passionerede kolleger, som ikke er bange for at tænke stort og tænke i nye baner
 • Vi oplever stor opbakning til vores vision og du får mulighed for at gøre en forskel og være med til at skabe sociale forandringer

Formalia

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2020

Ønsket startdato: 1. december 2020 eller efter aftale

Ansøgningsformat: Send en mail til stilling@gif.gl med ansøgning, CV og uddannelsesbeviser

Særlige forhold: Der vil være en del rejseaktivitet, og der kan ligge møder og arbejdsopgaver i eftermiddags- eller aftentimerne. I nogle tilfælde weekendarbejde ifm. rejseaktiviteter.  

Stillingen er uden personalebolig.

Kontaktperson: Generalsekretær Jonas Jensen, tlf. +299 553604 og email jonas@gif.gl

Om Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund er en paraplyorganisation for sporten og idrætten i hele landet. Vores 11.000 medlemmer er fordelt på 9 specialforbund og 14 klubber uden specialforbund. Vi rådgiver og varetager idrættens, specialforbundenes og foreningernes interesser overfor Grønlands Selvstyre og andre offentlige myndigheder.

GIF tager hul på en ny strategiperiode i 2020, som løber til og med 2023, hvor vi blandt andet vil arbejde for bedre vilkår for de frivillige, flere aktivitetstilbud til dem, der ikke er fysisk aktive i dag, aktivitetsfremmende faciliteter samt at få fysisk aktivitet og sunde værdier ind i hverdagen helt fra den spæde start, eksempelvis i daginstitutioner og folkeskolen. Målet er en aktiv befolkning ’fra vugge til grav’.

Vidste du at …

Fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på den mentale sundhed

27% af befolkningen er svært overvægtige

Kun 4% yder en frivillig indsats på fast basis i Grønland

Danmark og Australien også vil være verdens mest idrætsaktive land

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok