Grønlands Idrætsforbunds protokol og fælles retningslinjer indendørs og udendørs idræt i Grønland

Rammerne tager udgangspunkt i Selvstyrets Bekendtgørelse af 21. maj 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler.

For en god ordens skyld gør Grønlands Idrætsforbund opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Udgangspunktet for Grønlands Idrætsforbund og dets medlemmer er, at alle stadig har et fælles ansvar for, at risikoen for smitte og eventuel spredning af COVID-19 i Grønland, holdes så langt nede som overhovedet muligt, og at så mange som muligt derfor også kan dyrke idræt forsvarligt.

Arrangementer og forsamlinger
Når der konstateres smitte med Covid-19 er der i bekendtgørelsen om arrangementer angivet, at der de næste 30 dage herefter, ikke må afholdes arrangementer m.v. i den pågældende by, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet m.v., at deltagere indrejser fra andre kommuner. Dette forbud har Landslægeembedet dog mulighed for at dispensere fra, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Først når der foreligger en endelig afklaring, vil Landslægeembedet vurdere om der kan dispenseres fra forbuddet. Indtil Landslægeembedet meddeler andet, er forbuddet naturligvis gældende.

Vigtigt at overholde karantænebestemmelserne og andre forholdsregler
Alle borgere anbefales at være ekstra opmærksomme på at overholde alle forholdsregler, som kan nedsætte risikoen for smittespredning:

  • Hold afstand og undgå fysisk kontakt.
  • Husk at holde god håndhygiejne.
  • Bliv hjemme, hvis du har symptomer og kontakt straks det lokale sundhedsvæsen med henblik på at blive testet.

Kropsafstand

Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Det skal bemærkes, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalingerne vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Man skal tilstræbe at holde to (2) meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte.

Kampsportsaktiviteter og lignende idrætter er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt - særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.

 

Mødeaktiviteter og kurser

Afholdelse af møder, generalforsamling kan afholdes og igen under hensyntagning til gældende bestemmelser.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Udgangspunktet for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

  • Isolation af personer med symptomer.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde, og man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene – fx for antal der må være i lokalet. Det skal også bemærkes, at personer der er i karantæne ikke må deltage til hverken træning, kam eller fællesskab. Dette gælder både i klubber og nok mest vigtigt i træningscentre.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok