Regler for forsamling (05 januar - 05. april 2022)

§ 1. Bekendtgørelsen er gældende for byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 kalenderdage er konstateret smitte med Covid-19 med ukendte smittekæder, jf. § 11.

§ 3. Personer må ikke befinde sig i de stk. 2 nævnte lokaler, medmindre de kan fremvise dokumentation for, at de er færdigvaccineret mod Covid-19 eller har en gyldig Covid-19 test.

Stk. 2. Lokaler, hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis efter sin natur ikke er af kortvarig karakter, er omfattet af stk. 1, som f.eks.:

1) Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende.
2) Kulturinstitutioner, herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3) Medborgerhuse og lignende.
4) Biblioteker.
5) Indendørs idrætsfaciliteter, herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre.
6) Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.

Stk. 3. Følgende lokaler er undtaget fra kravet i stk. 1:
1) Lokaler der anvendes til detailhandel.
2) Posthuse.
3) Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Stk. 4. Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1) Personer under 12 år.
2) Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale.

§ 5. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, der har rådighed over lokaler omfattet af § 3, stk. 2 skal opfylde følgende krav:

1) Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende i overensstemmelse med § 3. Naalakkersuisut offentliggør vejledning for hvordan kontrol kan finde sted.

2) Der må maksimalt tillades adgang for 50 % af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne.

§ 9. Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:


Stk. 4. Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

6) Ved udøvelse af fysisk aktivitet i idrætsfaciliteter, herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre.

Kropsafstand

Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Det skal bemærkes, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalingerne vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Mødeaktiviteter og kurser

Afholdelse af møder, generalforsamling kan afholdes og igen under hensyntagning til gældende bestemmelser.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Udgangspunktet for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

  • Isolation af personer med symptomer.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde, og man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene – fx for antal der må være i lokalet. Det skal også bemærkes, at personer der er i karantæne ikke må deltage til hverken træning, kam eller fællesskab. Dette gælder både i klubber og nok mest vigtigt i træningscentre.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok