Ansøgningsskemaer

KURSUSPULJE

Retningslinier

Formål:
Formålet med denne pulje er at give specialforbund og klubber uden specialforbund mulighed for at skaffe midler til deltagelse i eller afholdelse af kurser.

Puljens størrelse: 
Kr. 1.500.000 kr.

Målgruppe:
Medlemmer af Grønlands Idrætsforbund (GIF): Specialforbund og klubber uden specialforbund, kan ansøge og modtage tilskud fra Kursuspuljen.    

Virksomheder, der er medlemmer af Grønlands Idrætsforbund, kan ikke få tilskud fra denne pulje.

Beskrivelse:
Der er budgetteret kr. 1.300.000 årligt til fordeling til specialforbund.

Der er budgetteret kr. 200.000 årligt til fordeling til klubber uden specialforbund.

Ansøgnings fremgangsmåde:

 1. Specialforbund skal fremlægge sine planer for det efterfølgende år og skal i samarbejde med sekretariatet i  GIF udarbejde en ansøgning.

 2. Klubber uden specialforbund skal direkte udfylde ansøgningsskema og sende den til GIF.

Beregningsform:

 1. Specialforbund: Man bruger den samme beregningsform som ved udbetaling af driftstilskud, der fortæller, hvor meget et forbund maksimalt kan få udbetalt i kursus tilskud per år.
 1. Klubber uden for specialforbund: Der er ikke et fast grundbeløb af hvor meget en klub kan søge per år. Fordeling sker på baggrund af først-til-mølle princippet, hvor der indgår vurdering af ansøgninger på baggrund af forventet udbytte af ansøgning.

Procedure:

1.a.       Specialforbund skal kontakte udviklingskonsulent i GIF og sammen udfylde et  ansøgningsskema baseret på kursusplaner det efterfølgende år.
Efter indgået  aftale overfører GIF bevilgede midler til ansøgeren

1.b.          Klubber uden specialforbund: Udfyld Ansøgningsskema
Se eksempel på udfyldt ansøgningsskema Ansøgningsskema_skabelon
Ansøgning skal sendes til: gif@gif.gl
Beløbet der bliver godkendt bliver overført.

 1. Efter kursusafholdelse/kursusdeltagelse, udfyldes efter_kursus_skema og sendes til gif@gif.gl    

Opsamling:

 1. Specialforbund:
 • Ansøgning for kursuspujle 2021 er åbent hele året.
 • Deadline for ansøgninger for kursuspuljen 2022 er 15. Oktober 2021.
  • Første udbetaling af den nye kursuspulje sker Januar 2022.
 1. Klubber uden specialforbund:
 • Der kan løbende sendes ansøgninger.

Der gives ikke støtte til:

 • Der uddeles IKKE tilskud af allerede afholdte kurser Derfor er der krav om, at man planlægger og fremsender ansøgninger i god tid.
 • Såfremt et kursus skal afholdes under et GM, må modtagne tilskud IKKE anvendes til GM formål.

Er du i tvivl eller har brug for at få vejledning/rådgivning, kan du henvende dig til GIF’s udviklingskonsulent tlf.: 34 81 53 eller mailadresse: marienatuk@gif.gl

 

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND KAN TILBYDE FØLGENDE KURSER:


Projektledelse

– afholdelse af arrangementer & events, økonomi, projektledelse og rekruttering af frivillige

Bestyrelseskursus

– budget, økonomistyring, strategi & visioner, frivillighed, kommunikation

Børne- og ungdomstræning

– tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivaton, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning

Træneruddannelse trin 1 & 2

1 –  udgangspunkt i ATK (Aldersrelateret træningskoncept), sund livsstil, trænerrollen, træningsplanlægning & træning af børn og unge,
2 – Sportspsykologi & talentudviklingsmiljøer

Skadeforebyggende træning

– træningsmetoder, forebyggelse af skader, teoretisk og praktisk viden om hensigtsmæssig træning

OPTAGELSE SOM FORENING

Grønlands Idrætsforbund har afsat økonomiske midler til kurser. Idrætsklubber, lokale sammenslutninger og Specialforbund kan søge kursuspuljen.

Idrætsforeninger / klubber, som er organiseret i et Specialforbund, skal søge gennem deres Specialforbund.

Hvis du vil have yderligere information, kan du kontakte: jonas@gif.gl. Eller via telefon (GIF): 34 81 50.

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND TILBYDER FØLGENDE KURSER:

Alment lederkursus

– bestyrelsesarbejde, økonomi, møder og mødeledelse

Kassererkursus

– budget, økonomistyring, regnskab

Børne- og ungdomstræning

– tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivaton, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning

Internationalt arbejde

– internationale organisationer, mødekultur, sprogtræning mv., formål med internationalt arbejde

Uddannelse i kommunalt regi

– aftenskole, f.eks. almene lederkurser, arrangeres i sammarbejde med fritidsforvaltning

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

Tak for din ansøgning. Vi vender tilbage med et svar, så snart, vi har behandlet ansøgningen. Med venlig hilsen Grønlands Idrætsforbund

Kunne ikke sende. Prøv igen.

OPTAGELSE SOM FORBUND

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

A. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF NYE SPECIALFORBUND:

 

1. Der optages kun ét specialforbund for hver idrætsgren.

2. Idrætten skal dyrkes i mindst aktive 5 foreninger med en rimelig geografisk

spredning.

3. Idrætten skal have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort at der

er tale om en varig interesse.

4. De tilsluttede foreninger skal opfylde betingelser beskrevet i afsnit B.

5. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med GIF’s love og bygge på et

foreningsprincip, hvor frivillige, selvstændige og uafhængige foreninger

udfør det demokratiske grundlag.

 

 

B. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF FORENINGER:

 

1. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIFs love og

bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af

sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser

muligheden for medlemskab.

2. Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at

fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal

efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter.

Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af

organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk,

kraftbetonet eller konditionskrævende karakter.

Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om

medlemskab i Specialforbundet, men øvrige foreninger søger optagelse i

Grønlands Idrætsforbund.

3. Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal

indsende vedtægter til godkendelse i henhold til bestemmelserne i B 1.

Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker

med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med

samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.

 

Kontakt Jonas Jensen for yderligere information: 34 81 51 eller jonas@gif.gl

FAXE KONDI-PULJE

Formål

Faxe Kondi-puljen giver klubber mulighed for at få sponsoreret klubtøj.

Puljens størrelse: Kr. 65.000 3 gange om året i alt 195.000 årligt

 

Målgruppe

Medlemsklubber under Grønlands Idrætsforbund kan ansøge GIF om tilskud fra Faxe Kondi-puljen til sportsbeklædning.

Virksomheder, der er medlemmer under Grønlands Idrætsforbund, kan ikke søge denne pulje.

 

Beskrivelse

Faxe Kondi og GIF aftaler 3 vinduer årligt, hvor der efter GIFs vurdering af de indkomne ansøgninger udloddes sportsbeklædning og spillertøj for kr. 60.000 per gang til en eller flere klubber.

Besluttede vinduer til Faxe Kondi-puljen:

 1. 01.-31. Januar
 2. 01.-31. Maj
 3. 01.-30. September

 

GIF rekvirerer tøjet hos Faxe Kondi, som  leverer sportstøj med Faxe Kondi logo samt efter aftale evt. klublogo direkte til de klubber, hvis ansøgning er blevet imødekommet.

 

Der kan ikke søges om støtte til tidligere indkøb, kun til fremtidige begivenheder – så planlæg i god tid.

Der kan ikke søges om penge.

Procedure Faxe Kondi-puljen

 1. Ansøgere udvælger ønsket sportsbeklædning fra det følgende link: Sportigan katalog 
 2. Udfyld ansøgningsblanket
 3. Husk: Størrelse, farve og ryg nummer osv.
 4. Send skemaet/ansøgningen pr brev eller email. Ansøgningen sendes til:

Grønlands Idrætsforbund

Postbox 84

3900 Nuuk

Eller via email: faxekondipulje@gif.gl

Yderligere oplysninger: 34 81 50

 

Nødvendige oplysninger til ansøgningen:

 • Foreningens navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Navn og telefonnummer på kontaktperson

 

Når ansøgningen er sendt:

 1. GIF sender bekræftelse for modtagelsen af ansøgningen, og informerer om, hvornår man kan få svar.
 2. GIF behandler ansøgningen, og giver besked til alle klubber om deres ansøgning er imødekommet og hvem der har fået tildelt tøj fra puljen.
 3. Faxe Kondi sender sportsbeklædning til foreningen.
 4. Foreningen (modtager af sportsbeklædning ) er forpligtet til at indsende et billede til GIF faxekondipulje@gif.gl , af sportsbeklædning eller udstyr med holdet, som skal bruges til markedsføring. Dette skal ske senest 14 dage efter tøj er modtaget.

 

OBS

Der kan ikke søges om støtte til tidligere indkøb, kun til fremtidige begivenheder – så planlæg i god tid.

Der kan ikke søges om penge.

LEGATER

Kære specialforbund og foreninger under Grønlands Idrætsforbund

Så er det igen tid til at kåre Årets Træner, Årets Leder og Årets idrætsperson!

Kender du en træner, en leder eller en idrætsperson, som fortjener en særlig hyldest for sin store indsats, så kan du indstille dem til et af GIFs tre årlige Faxe Kondi legater.

 

Sådan gør du

 1. Læs kriterierne for kåring af de tre kategorier i linkene til højre.
 2. Udfyld og indsend formularen, hvor du angiver personens navn samt begrundelsen for hvorfor du mener, at netop denne person fortjener at blive hyldet.
 3. Du har nu været med til at sætte fokus på en person, som gør et særligt stykke arbejde i idrættens verden. Tak!

Sidste frist for indsendelse af indstilling er d. 15. juni 2022

Læs kriterier for de respektive priser og udfyld indstillingen i nedenstående links.

For spørgsmål eller yderligere oplysninger, kontakt os på 34 81 50.

 

Årets træner Årets leder Årets idrætsperson

 

BØRNEATTEST

Børneattest 

Bliver man dømt for at have begået seksuelle krænkelser mod børn under 15 år i Grønland eller Danmark, påføres det i ens børneattest. Af Grønlands Idrætsforbunds § 6 fremgår det således også, at Specialforbund, og idrætsforeninger og virksomheder, og de herunder hørende organisationer og idrætsklubber mv., der er medlemmer af Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat har pligt til at indhente børneattest, jf Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest.

 

Domme om seksuelle krænkelser står på børneattesten i 20 år, mens særligt grove krænkelse står i børneattesten i 80 år.


Børneattesten er lavet for at beskytte børn mod seksuelle krænkelser, når de opholder sig i det offentlige rum som f.eks. børnehaven, skolen og idrætsklubben. Derfor skal arbejdsgiveren eller idrætsforening indhente en børneattest, inden de ansætter en person, som skal arbejde med direkte kontakt til børn under 15. Det kan f.eks. være:

 • Lærere
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Dagplejere
 • Plejefamilie
 • Socialrådgivere
 • Pedeller
 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Køkken- og kantinepersonale
 • Svømmelærere

 

Du kan ikke selv skaffe din børneattest. Du skal derimod give din kommende arbejdsgiver eller idrætsforening lov til at indhente din børneattest hos politiet. Tillader du ikke arbejdsgiveren eller idrætsforening at indhente din børneattest, kan du ikke få jobbet eller arbejde med børn i din idrætsforening.

Fra du har givet din tilladelse, til din arbejdsgiver eller idrætsforening har din børneattest, går der typisk 2 til 3 uger. Din børneattest skal være tilfredsstillende for, at du kan blive ansat til at arbejde med børn under 15 år.


Bemærk
Arbejdsgiveren og idrætsforening har tavshedspligt. Det betyder, at arbejdsgiveren eller bestyrelsen i idrætsforeningen ikke må fortælle andre om indholdet i din børneattest. Børneattesten bliver desuden destrueret, så snart arbejdsgiveren eller idrætsforeningen har afgjort om, du kan påbegynde.

Børneattest (sullissivik.gl)

AKTIVITETSPULJE

Idræt i Grønland og idrætsforeningerne træder i disse dage på nyt land under Corona krisens restriktioner. Hvordan tilrettelægger man som forening, frivillig eller træner sin idrætsaktivitet og træning under de nuværende restriktioner og anbefalinger?

Afstands- og hygiejnekrav og forsamlingsforbud (100 indendørs og 250 udendørs) giver et stort benspænd for mange, og det kan være vanskeligt både at sætte sig grundigt ind i regler og retningslinjer og organisere god, inspirerende, sjov og meningsfuld idræt og træning.

Men er det muligt at vende den nuværende situation til en mulighed for at udvikle sin forening, sine aktiviteter og træning og måske finde på nye måder at udbyde sin idræt på og tiltrække nye målgrupper? Grønlands Idrætsforbund stiller en pulje på 1, 6 mio. kr til rådighed til aktivitetsudvikling.

 

FORMÅL

Puljen har til formål at sikre:

 • Muligheden for at idrætsforeninger med eller uden specialforbund i Grønland kan få støtte til afholdelse og udvikling af idrætsrelaterede initiativer og projekter i 2021.

 

 • Indsatser og projekter som er med til at styrke og udbrede aktive inkluderende fællesskaber, der gør at flere oplever glæden og gevinsterne ved idræt.

 

Aktivitetspuljen er for specialforbund og foreninger, der er medlem af GIF – kort sagt alle, der gerne vil have inspiration og redskaber til, hvordan man gennemfører sjov og meningsfuld træning og idrætsaktiviteter under de gældende restriktioner. 

Aktivitetspuljen skal ses som supplement til eventuelle allerede planlagte aktiviteter for klubber og idrætsforeninger med eller uden specialforbund, som er med til at understøtte idrætsrelateret initiativer og projekter som er til gavn for lokalområder og lokalsamfundet.

Ønsket om øget aktivitetsudvikling skal ses i sammenhæng med, at idrætten på nuværende tidspunkt er udfordret på hvordan forening, frivillig eller træner i deres idrætsaktivitet og træning under de nuværende restriktioner og anbefalinger som følge af COVID-19 situationen i Grønland.

 

HVEM KAN SØGE?

For at kunne komme i betragtning til aktivitetspuljen kan søges af lokalforeninger og specialforbund under GIF, og dermed også et krav at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af GIF. 

HVAD KAN DER SØGES TIL?

For nuværende og nye medlemmer (kendte aktiviteter)

 • Styrkelse af lokale foreningers indsatser med frivillige arbejde med breddeidræt
 • Kurser til styrkelse af forbedret rammerne for idrætsfrivilligt arbejde
 • Børne- og ungecampus (fx håndboldskole, skiskole, fodboldskole etc.).
 • Åbne husarrangementer
 • Cupturneringer på tværs af idrætter og specialforbund
 • Cupturneringer på tværs af byer og bygder inden for kommunegrænserne
 • Firmaturneringer (fx bordtennisturnering for firma)
 • Indkøb af udstyr til afvikling af arrangementer og/eller rekruttering af nye medlemmer

 

For nuværende og nye medlemmer (nye aktiviteter)

 • Etablere en lokalturnering med udgangspunkt i de ældre (fx gå-fodbold, håndboldfitness)
 • Workshop med lokale klubber om øget samarbejde på tværs af klubber og idrætter
 • Workshop til rekruttering af nye medlemmer og foreningsarbejde

 

HVAD STØTTER PULJEN IKKE OG ANDRE BETINGELSER?

Der vil kun i begrænset omfang kunne søges til dækning af rejse- og opholdsudgifter, samt honorar/vederlag. Der ydes ikke støtte til afviklingen af de nationale mesterskaber. Yderligere støtter aktivitetspuljen ikke til udgifter til allerede afholdte aktiviteter og/eller projekter, samt aktiviteter og projekter uden for Grønland.

 

HVOR MEGET KAN MAN SØGE OM?

Aktivitetspulje uddeler i 2021 samlet 1.600,000 kr. Der tilstræbes en ligelig fordeling af midlerne på ansøgninger inden for 2 beløbskategorier:

0 – 25.000 kr. og (mindre og lokale indsatser og projekter)

25.001 – 100.000 kr. (større og tværgående indsatser og projekter)

Der er ikke et krav om med eller egenfinansiering. Ansøgning kan efter endt vurdering og sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslag. Ansøgningerne vil løbende blive behandlet og ansøgning foregår elektronisk ved hjælp af en online ansøgningsplatform på www.gif.gl

Af kriterier for tildeling fra aktivitetspuljen kan det nævnes, at bevillingsudvalget i særlig grad vil lægge vægt på følgende:

 • At midlerne bliver brugt bredt
 • At så mange får gavn og nytte af midlerne
 • At midlerne anvendes til så mange typer af aktiviteter og projekter
 • At midlerne skaber aktiviteter lokalt og meget gerne regionalt (kommunegrænserne)
 • At midlerne får så mange i Grønland til at bevæge sig mere
 • At midlerne får skabt udvikling på foreningsniveau
 • At man også søger samarbejde på tværs af foreninger og idrætter
 • At midlerne er med til at skabe tilgængelighed og synlighed

Alle bevillinger vil blive søgt udbetalt snarest og senest 14 dage efter bekræftelse på, at foreningernes ansøgning er imødekommet.  Et eventuelt afslag vil som udgangspunkt giver ansøgerne mulighed for at inden en ny ansøgning, hvor afslaget begrundes og ansøgerne dermed kan ændre på selve ansøgningen og dets indhold.

Eventuelle relevante bilag kan vedlægges til ansøgningen. Efter afslutning af indsatsen eller projektet forventes det, at foreningen skal kunne aflægge regnskab eller indsende bilag mv. Hvis indsatsen eller projektet ikke fuldt ud realiseres eller der er tale om overskydende midler fra bevillingen, skal disse tage kontakt til GIF, således midlerne kan komme andre idrætsforeninger til gode og eventuelt tilbagebetales.

GIF opfordrer til, at ansøgerne i vid udstrækning gør opmærksom på deres arrangementer via de sociale medier og andre platforme med henblik på både at gøre arrangementerne tilgængelig for så mange som muligt, men at man også her tager hensyn til gældende restriktioner for forsamlinger jf. gældende bestemmelser på området.

Det bevilgende beløb skal som udgangspunkt anvendes til det formål som der er ansøgt til, og inden udgangen af 2021. GIF´s logo og navn skal medtages i forbindelse med den offentlige omtale af aktiviteten. Hver idrætsforening kan få godkendt mere end én ansøgning pr. kalenderår.  

HVORDAN SØGER MAN?

Udfyld ansøgningsskema, og man vil kunne søge løbende Grønlands Idrætsforbunds øget aktivitetsudviklingspulje.  Disse retningslinjer vil løbende blive vurderet og såfremt det skønnes nødvendigt, revideret af bevillingsudvalget.

GODE RÅD TIL ANSØGERNE

I forbindelse med ansøgningen skal man være opmærksom på at være realistisk og være bevidst om at få aktiviteten bredt ud til så mange som muligt.

 • Vær også målrettet i ansøgningen og sigt som udgangspunkt kun på ét mål eller arrangement.
 • Sikre at der er en lokalforankring og inddrag gerne andre foreninger og idrætter med i arrangementet.
 • Sigt mod samarbejde og deling af de erfaringer man har gjort sig undervejs.
 • Udarbejdet en så detaljeret og præcis budget som overhovedet muligt.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok