Ansøgningsskemaer & Blanketter

KURSUSPULJE

Formål:

Formålet med denne pulje er at give forbund og klubber en lettere vej til at få skaffet midler til deltagelse eller afholdelse af kurser.

Puljens størrelse:

Kr. 1.000.000 anvendes til Kursuspuljen.

Målgruppe:

Medlemsklubber og forbund under Grønlands Idrætsforbund kan ansøge GIF om tilskud fra Kursuspuljen.

Virksomheder, som er medlemmer under Grønlands Idrætsforbund, kan ikke søge til denne pulje.

Beskrivelse:

Der er budgetteret kr. 1.000.000 til fordeling til specialforbund. Man bruger den samme beregningsform som ved udbetaling af driftstilskud, der fortæller, hvor meget et forbund maksimalt kan få udbetalt i kursustilskud.

Specialforbundet meddeler GIF om afholdelse 1 måned før kursets start, samtidig med at de sender et budget for det kommende kursus. Kursusansøgningen behandles og der udbetales 100 % af ansøgte.

Generalsekretær og konsulent tager før kursusafholdelse stilling til, om ansøgningen lever op til krav, og sender den derefter videre til bogholderen med henblik på udbetaling til specialforbund

I september kan resterende ubrugte midler af kursuspuljen ansøges. Hvis forbundene fx har fået maksimal udbetaling, får de mulighed for at ansøge der.

Krav før kursus:

 • Formål og kursusbeskrivelse skal foreligge
 • Kursusudgifter er rejser, instruktør, kost og logi
 • Udgifter er ikke for GM-deltagere såfremt kurset ligger under GM

Krav efter kursus

 • Navneliste inkl. mailadresser skal sendes til GIF
 • Alle kurser skal evalueres af GIF

Procedure for Kursuspuljen

 1. Ansøgning er gennem brev eller email. Ansøgningen sendes til:

Grønlands Idrætsforbund

Postbox 84

3900 Nuuk

Eller via email: gif@gif.gl

Yderligere oplysninger: 34 81 50

Find skemaet her: Skema til kursuspuljen

 1. GIF sender bekræftelse for modtagelse af ansøgningen og informerer om, hvornår man kan få svar.
 1. Efter afholdelse af kurset skal navneliste inkl. mailadresser sendes til GIF
 1. Der kan IKKE ansøges om at få dækket køb af tidligere afholdte kurser – det er kun til fremtidige begivenheder, så planlæg i god tid. Ansøgningen skal være modtaget i GIF senest 1 måned før arrangementet afholdes.

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND KAN TILBYDE FØLGENDE KURSER:


Projektledelse

– afholdelse af arrangementer & events, økonomi, projektledelse og rekruttering af frivillige

Bestyrelseskursus

– budget, økonomistyring, strategi & visioner, frivillighed, kommunikation

Børne- og ungdomstræning

– tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivaton, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning

Træneruddannelse trin 1 & 2

1 –  udgangspunkt i ATK (Aldersrelateret træningskoncept), sund livsstil, trænerrollen, træningsplanlægning & træning af børn og unge,
2 – Sportspsykologi & talentudviklingsmiljøer

Skadeforebyggende træning

– træningsmetoder, forebyggelse af skader, teoretisk og praktisk viden om hensigtsmæssig træning

OPTAGELSE SOM FORENING

Her finder du udfyldningsskemaet om optagelse som forening hos GIF:

Klub søger om medlemskab GIF

Hvis du vil have yderligere information, kan du kontakte: jonas@gif.gl

Eller via telefon (GIF): 34 81 50

Grønlands Idrætsforbund har afsat økonomiske midler til kurser. Idrætsklubber, lokale sammenslutninger og Specialforbund kan søge kursuspuljen.

Idrætsforeninger / klubber, som er organiseret i et Specialforbund, skal søge gennem deres Specialforbund.

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND TILBYDER FØLGENDE KURSER:


Alment lederkursus

– bestyrelsesarbejde, økonomi, møder og mødeledelse

 

Kassererkursus

– budget, økonomistyring, regnskab

 

Børne- og ungdomstræning

– tværfaglig inspiration, den gode børne- og ungdomstræner, motivaton, fysisk-psykisk og social udvikling, leg/bold, planlægning

 

Internationalt arbejde

– internationale organisationer, mødekultur, sprogtræning mv., formål med internationalt arbejde

 

Uddannelse i kommunalt regi

– aftenskole, f.eks. almene lederkurser, arrangeres i sammarbejde med fritidsforvaltning

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

Tak – Vi har nu modtaget din indstilling og vender tilbage, når alle indstillinger er modtaget og behandlet i starten af september. Med venlig hilsen Grønlands Idrætsforbund

Kunne ikke sende. Prøv igen.

OPTAGELSE SOM FORBUND

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

A. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF NYE SPECIALFORBUND:

 

1. Der optages kun ét specialforbund for hver idrætsgren.

2. Idrætten skal dyrkes i mindst aktive 5 foreninger med en rimelig geografisk

spredning.

3. Idrætten skal have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort at der

er tale om en varig interesse.

4. De tilsluttede foreninger skal opfylde betingelser beskrevet i afsnit B.

5. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med GIF’s love og bygge på et

foreningsprincip, hvor frivillige, selvstændige og uafhængige foreninger

udfør det demokratiske grundlag.

 

 

B. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF FORENINGER:

 

1. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIFs love og

bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af

sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser

muligheden for medlemskab.

2. Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at

fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal

efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter.

Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af

organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk,

kraftbetonet eller konditionskrævende karakter.

Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om

medlemskab i Specialforbundet, men øvrige foreninger søger optagelse i

Grønlands Idrætsforbund.

3. Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal

indsende vedtægter til godkendelse i henhold til bestemmelserne i B 1.

Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker

med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med

samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.

 

Kontakt Jonas Jensen for yderligere information: 34 81 51 eller jonas@gif.gl

FAXE KONDI-PULJE

Formål

Faxe Kondi-puljen giver klubber mulighed for at få sponsoreret klubtøj.

Puljens størrelse: Kr. 65.000 3 gange om året i alt 195.000 årligt

 

Målgruppe

Medlemsklubber under Grønlands Idrætsforbund kan ansøge GIF om tilskud fra Faxe Kondi-puljen til sportsbeklædning.

Virksomheder, der er medlemmer under Grønlands Idrætsforbund, kan ikke søge denne pulje.

 

Beskrivelse

Faxe Kondi og GIF aftaler 3 vinduer årligt, hvor der efter GIFs vurdering af de indkomne ansøgninger udloddes sportsbeklædning og spillertøj for kr. 60.000 per gang til en eller flere klubber.

Besluttede vinduer til Faxe Kondi-puljen:

 1. 01.-31. Januar
 2. 01.-31. Maj
 3. 01.-30. September

 

GIF rekvirerer tøjet hos Faxe Kondi, som  leverer sportstøj med Faxe Kondi logo samt efter aftale evt. klublogo direkte til de klubber, hvis ansøgning er blevet imødekommet.

 

Der kan ikke søges om støtte til tidligere indkøb, kun til fremtidige begivenheder – så planlæg i god tid.

Der kan ikke søges om penge.

Procedure Faxe Kondi-puljen

 1. Ansøgere udvælger ønsket sportsbeklædning fra det følgende link: Sportigan katalog 
 2. Udfyld ansøgningsblanket
 3. Husk: Størrelse, farve og ryg nummer osv.
 4. Send skemaet/ansøgningen pr brev eller email. Ansøgningen sendes til:

Grønlands Idrætsforbund

Postbox 84

3900 Nuuk

Eller via email: faxekondipulje@gif.gl

Yderligere oplysninger: 34 81 50

 

Nødvendige oplysninger til ansøgningen:

 • Foreningens navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Navn og telefonnummer på kontaktperson

 

Når ansøgningen er sendt:

 1. GIF sender bekræftelse for modtagelsen af ansøgningen, og informerer om, hvornår man kan få svar.
 2. GIF behandler ansøgningen, og giver besked til alle klubber om deres ansøgning er imødekommet og hvem der har fået tildelt tøj fra puljen.
 3. Faxe Kondi sender sportsbeklædning til foreningen.
 4. Foreningen (modtager af sportsbeklædning ) er forpligtet til at indsende et billede til GIF faxekondipulje@gif.gl , af sportsbeklædning eller udstyr med holdet, som skal bruges til markedsføring. Dette skal ske senest 14 dage efter tøj er modtaget.

 

OBS

Der kan ikke søges om støtte til tidligere indkøb, kun til fremtidige begivenheder – så planlæg i god tid.

Der kan ikke søges om penge.

LEGATER

Så er det igen tid til at kåre Årets Træner, Årets Leder og Årets idrætsperson!

Kender du en træner, en leder eller en idrætsperson, som fortjener en særlig hyldest for sin store indsats, så kan du indstille dem til et af GIFs tre årlige Faxe Kondi legater.

 

Sådan gør du

 1. Læs kriterierne for kåring af de tre kategorier i linkene til højre/nedenfor
 2. Udfyld og indsend formularen, hvor du angiver personens navn samt begrundelsen for hvorfor du mener, at netop denne person fortjener at blive hyldet.
 3. Du har nu været med til at sætte fokus på en person, som gør et særligt stykke arbejde i idrættens verdens. Tak!

Sidste frist for indsendelse af indstilling er tirsdag d. 1. september 2020

Læs kriterier for de respektive priser og udfyld indstillingen i nedenstående links.

For spørgsmål eller yderligere oplysninger, kontakt os på 34 81 50.

 

Årets træner Årets leder Årets idrætsperson

 

BØRNEATTEST

Introduktion:

Alle foreninger skal indhente børneattester i forbindelse med trænere og andre frivillige, som arbejder med børn og unge under 15 år. Det skal ske inden ansættelsen af personen. Dette sker gennem Politiet.

Blanketten til at indhente en børneattest kan downloades til højre og skal indsendes til Politiet, før man kan få udleveret børneattesten.

 

(NEDENSTÅENDE SKAL IKKE MEDSENDES TIL POLITIET)

 

Uddrag af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest:

 

§ 2. Ved en børneattest efter denne inatsisartutlov forstås oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister, som efter begæring kan videregives af Rigspolitiet til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have en direkte kontakt med børn under 15 år, eller som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte attest omfatter ligeledes oplysninger vedrørende overtrædelse af § 53, § 53, jf. § 52a og § 56a samt om overtrædelse af §§ 49 og § 56, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år, i den kriminallov,
der fandt anvendelse før den 1. januar 2010.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte attest omfatter endvidere oplysninger fra Kriminalregisterets efterforskningsdel om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 4. Indhentelse af en børneattest efter stk. 1-3, jf. § 3 kan kun ske efter skriftligt samtykke fra den, som oplysningerne angår. Samtykket bortfalder senest 1 år efter, at samtykket er blevet meddelt. Samtykket skalindeholde oplysninger om
1) hvilke typer oplysninge r, der må videregives
2) hvem oplysningerne må videregives til, herunder at oplysningerne videregives til bestemte myndigheder, institutioner, foreninger m.v. i Grønland, og
3) hvorledes oplysningerne må anvendes af den angivne modtager.

Stk. 5. Ved indhentelse af børneattest skal myndigheden, institutionen, foreningen m.v. jf. § 3, stk. 1-3 angive, til
hvilket formål oplysningerne i børneattesten skal benyttes.

 

Yderligere oplysninger: 34 81 50 (GIF)

Download:

Læs om børnattester og hent den online hos kommunen

Download blanketten her: Børneattest

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok