Ansøgningsskemaer

OPTAGELSE SOM FORENING

Idrætsforeninger / klubber, som er organiseret i et Specialforbund, skal søge gennem deres Specialforbund.

Hvis du vil have yderligere information, kan du kontakte: jonas@gif.gl. Eller via telefon (GIF): 34 81 50.

 

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

Tak for din ansøgning. Vi vender tilbage med et svar, så snart, vi har behandlet ansøgningen. Med venlig hilsen Grønlands Idrætsforbund

Kunne ikke sende. Prøv igen.

OPTAGELSE SOM FORBUND

FOR AT SØGE OM OPTAGELSE SOM FORENING HOS GIF BEDES I UDFYLDE NEDENSTÅENDE SKEMA.
HUSK OGSÅ AT SENDE JERES VEDTÆGTER TIL GIF@GIF.GL:

A. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF NYE SPECIALFORBUND:

 

1. Der optages kun ét specialforbund for hver idrætsgren.

2. Idrætten skal dyrkes i mindst aktive 5 foreninger med en rimelig geografisk

spredning.

3. Idrætten skal have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort at der

er tale om en varig interesse.

4. De tilsluttede foreninger skal opfylde betingelser beskrevet i afsnit B.

5. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med GIF’s love og bygge på et

foreningsprincip, hvor frivillige, selvstændige og uafhængige foreninger

udfør det demokratiske grundlag.

 

 

B. BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF FORENINGER:

 

1. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIFs love og

bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af

sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser

muligheden for medlemskab.

2. Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at

fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal

efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter.

Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af

organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk,

kraftbetonet eller konditionskrævende karakter.

Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om

medlemskab i Specialforbundet, men øvrige foreninger søger optagelse i

Grønlands Idrætsforbund.

3. Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal

indsende vedtægter til godkendelse i henhold til bestemmelserne i B 1.

Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker

med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med

samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.

 

Kontakt Jonas Jensen for yderligere information: 34 81 51 eller jonas@gif.gl

INDSTILLING TIL MALIGASSIUISUT SHOW

Kære specialforbund og foreninger under Grønlands Idrætsforbund

Så er det igen tid til at kåre Årets Træner, Årets Leder og Årets idrætsperson!

Kender du en træner, en leder eller en idrætsperson, som fortjener en særlig hyldest for sin store indsats, så kan du indstille dem til et af GIFs tre årlige Faxe Kondi legater.

 

Sådan gør du

 1. Læs kriterierne for kåring af de tre kategorier i linkene til højre.
 2. Udfyld og indsend formularen, hvor du angiver personens navn samt begrundelsen for hvorfor du mener, at netop denne person fortjener at blive hyldet.
 3. Du har nu været med til at sætte fokus på en person, som gør et særligt stykke arbejde i idrættens verden. Tak!

Sidste frist for indsendelse af indstilling er d. 15. juni 2022

Læs kriterier for de respektive priser og udfyld indstillingen i nedenstående links.

For spørgsmål eller yderligere oplysninger, kontakt os på 34 81 50.

 

Årets træner Årets leder Årets idrætsperson

 

BØRNEATTEST

Børneattest 

Bliver man dømt for at have begået seksuelle krænkelser mod børn under 15 år i Grønland eller Danmark, påføres det i ens børneattest. Af Grønlands Idrætsforbunds § 6 fremgår det således også, at Specialforbund, og idrætsforeninger og virksomheder, og de herunder hørende organisationer og idrætsklubber mv., der er medlemmer af Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat har pligt til at indhente børneattest, jf Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest.

 

Domme om seksuelle krænkelser står på børneattesten i 20 år, mens særligt grove krænkelse står i børneattesten i 80 år.


Børneattesten er lavet for at beskytte børn mod seksuelle krænkelser, når de opholder sig i det offentlige rum som f.eks. børnehaven, skolen og idrætsklubben. Derfor skal arbejdsgiveren eller idrætsforening indhente en børneattest, inden de ansætter en person, som skal arbejde med direkte kontakt til børn under 15. Det kan f.eks. være:

 • Lærere
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Dagplejere
 • Plejefamilie
 • Socialrådgivere
 • Pedeller
 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Køkken- og kantinepersonale
 • Svømmelærere

 

Du kan ikke selv skaffe din børneattest. Du skal derimod give din kommende arbejdsgiver eller idrætsforening lov til at indhente din børneattest hos politiet. Tillader du ikke arbejdsgiveren eller idrætsforening at indhente din børneattest, kan du ikke få jobbet eller arbejde med børn i din idrætsforening.

Fra du har givet din tilladelse, til din arbejdsgiver eller idrætsforening har din børneattest, går der typisk 2 til 3 uger. Din børneattest skal være tilfredsstillende for, at du kan blive ansat til at arbejde med børn under 15 år.


Bemærk
Arbejdsgiveren og idrætsforening har tavshedspligt. Det betyder, at arbejdsgiveren eller bestyrelsen i idrætsforeningen ikke må fortælle andre om indholdet i din børneattest. Børneattesten bliver desuden destrueret, så snart arbejdsgiveren eller idrætsforeningen har afgjort om, du kan påbegynde.

Børneattest (sullissivik.gl)

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok