FOKUS PÅ IDRÆTSAKTIVITETER OG -FACILITETER I QEQQATA

FOKUS PÅ IDRÆTSAKTIVITETER OG -FACILITETER I QEQQATA

Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Elite Sport Greenland (ESG) står i spidsen for en række seminarer, der skal understøtte udviklingen af idrætsfaciliteter. Det første starter denne uge i Qeqqata Kommunia.

Det sker i Sisimiut d. 21. – 23. maj, hvor der gennem et seminar, samt en foreningsdag med fokus på sportslig udvikling, bliver sat fokus på ønsker til, behov for og muligheder ved at skabe og innovere idrætsfaciliteter.

 

  • Idræt er for alle og i GIF ser vi, at det er yderst vigtigt, at rammerne for fremtiden skabes i samarbejde med interessenter. I GIF håber vi på, at dette er startskuddet til, at der skabes løsninger, der rammer mange, hvor muligheden for en nem tilgang til faciliteter på tværs af idrætsgrene derved kan højne sundheden, udtaler Nuka Kleemann, formand for GIF.

 

I august 2016 stod GIF, ESG, Lokale- og Anlægsfonden (LOA) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) bag landets hidtil største idrætskonference, hvor behov for idrætsfaciliteter og udvikling af idrætsaktiviteter i særlig grad blev italesat. Til konferencen var landets kommuner bredt repræsenteret af embedsmænd, offentlige og private instanser, foreningspersoner og ildsjæle. Selv om mange af de fremlagte ønsker og behov havde fællesnævnere, var der alligevel grundlæggende forskelle.

 

Repræsentanter, der kom fra Qeqqata Kommunia, italesatte i høj grad udviklingen af idrætsfaciliteter, som særlig vigtigt for at fremme idrætten. For at fortsætte arbejdet fra konferencen, skabe brede samarbejder og konkrete planer, iværksættes det første kommunale seminar nu for Qeqqata Kommunia.

 

  • I vores 4-årige strategi frem til år 2020 har vi blandt andet defineret udvikling af faciliteter som et indsatsområde. Vi er derfor rigtig glade for at kunne give mulighed for, at interesserede, der bor i Qeqqata Kommunia, kan blive mere konkrete om, hvad der skal udvikles på kommunalt plan. Vi ser frem til seminaret og til at møde alle kommunerne i den kommende tid, udtaler Malik Hegelund Olsen, formand for ESG.

 

I Sisimiut får GIF og ESG selskab af Idan og LOA, som ligeledes bidrog til sidste års konference og vil være med i det videre forløb i de resterende kommuner. Deres deltagelse er med til at sikre fremtidens facilitetsudvikling og bidrage til iværksættelsen af konkrete og målrettede projekter og planer.

Qeqqata Kommunia deltager selv som oplægsholder, og Selvstyret vil ligeledes være med til at bidrage til styrkelsen af idrætsfaciliteterne med deres viden og erfaringer.

Det er GIFs og ESG’s fælles ambition og målsætning, at tiltag som dette vil være med til at samle de forskellige aktører og brede samarbejder om at skabe helt konkrete og realiserbare planer og projekter til gavn for landets idræt – og alle de muligheder dens fremgang skaber for et socialt og sundt liv.

Senere på året vil der være seminarer i landets øvrige kommuner. Temaerne til disse vil være tilpasset specifikke ønsker og behov på stedet.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Carsten Olsen: carsten@gif.gl

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok