Blog

FRIVILLIGHEDSKURSUS I QAQORTOQ

LEGATKÅRINGER 2016 – KENDER DU ÅRETS LEDER, TRÆNER ELLER IDRÆTSPERSON?

OBS: Nalunaarfissaq kingulleq 2. septemberimut nuutsinneqarpoq / Fristen er rykket til den 2. september

SUNGIUSAASUTSIALAK / AQUTSISUULLAMMAK / TIMERSULLAMMAK 2016

Ukioq manna pingasunik nersornaasiinissaq periarfissaalerpoq, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianiit Faxe Kondi suleqatigalugu tunniunneqartussat. Uku nersorneqassapput:

 • Sungiusaasutsialak
 • Aqutsisuullammak
 • Timersullammak

Pingaarpoq nersorniarneqartup aqqa kiisalu nersorniarneqartoq sooq sungiusaasutsialammaanissaa, aqutsisuullammaanissaa imaluunniit timersullammaanissaa nassuiassallugu.

Ajugaasut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata toqqaannartumik KNR tv-kkut decembarip pingajuanni ingerlataani nersorneqassapput.

Nersorniaanerit kingusinnerpaamik aggustip 26-ianni gif@gif.gl-mut nassiutereersimassavat.

Kakkiussami immersugassaq atoruk qulequtserlugulu: ”Årspriser 2016”.

 


 

OBS: Nalunaarfissaq kingulleq 2. septemberimut nuutsinneqarpoq / Fristen er rykket til den 2. september

ÅRETS TRÆNER / ÅRETS LEDER / ÅRETS IDRÆTSPERSON i 2016

Der er nu mulighed for at indstille personer til årets tre legater, der uddeles af Grønlands Idrætsforbund i samarbejde med Faxe Kondi. De tre legater gives til:

 • Årets træner
 • Årets leder
 • Årets idrætsperson

Det er vigtigt, at en indstilling indeholder personens navn samt en begrundelse for indstillingen, hvor man forklarer og begrunder, hvorfor en person skal kåres som årets træner, leder eller idrætsperson.

Vinderne kåres til GIFs liveshow d. 3. december, 2016, der vises på KNR.
Send din indstilling til gif@gif.gl inden d. 26/8, 2016.

Brug vedhæftede formular, som skal udfyldes og sendes til GIF med titlen “Årspriser 2016”.

Siulersuisullammak / Lederlegat

Sungiusaasuullammak / Trænerlegat

Timersullammak / Idrætsperson

 


 

NERSORNAASIINISSAMUT SIUNNERSUUT / INDSTILLING TIL LEGATMODTAGER

Siulersuisullammak / Lederlegat:

Sungiusaasuullammak / Trænerlegat:

Timersullammak / Idrætsperson:

 • Ateq / Navn:
 • Najugaq / adresse:
 • Illoqarfik / By:
 • Telefon:
 • Oqaaseqaat / Bemærkninger:
 • Oqaaseqaatit allat / Andre bemærkninger:
 • Ateq / Navn:
 • Najugaq / adresse:

 

ISLAND GAMES SKAL UNDER LUPPEN

Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse havde på deres bestyrelsesmøde d. 8. juni Island Games på dagsordenen.

Bestyrelsen havde på forrige bestyrelsesmøde et ønske om at få nogle tal på effekten af Island Games. Skabes der nok værdi ved at deltage ved Island games eller er det bare blevet en sovepude.

En mindre rapport giver et overblik over udbyttet af Island Games eller mangel på samme.

 • Et kort tilbageblik på de sidste 3 ganges deltagelse ved Island Games fortæller at der ikke har været den store medaljehøst. 7 medaljer i alt i 2011, 2013 og 2015.
 • Grønland deltager med et forholdsvist stort hold på knap 100 deltager hver gang, hvilket gør det dyrt at deltage.
 • Der er ikke den ønskede intensitet i forberedelserne frem mod Island Games. Det forekommer lidt at det for nogen er blevet en sovepude at være med.

Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse vil gerne sikre at de steder vi deltager er steder hvor der er fremgang og deltagerne udvikler sig – også de år hvor der ikke afholdes Island Games.

Efter bestyrelsesmødet blev det besluttet at der i forbindelse med det årlige repræsentantskab i november, bliver fundet tid til at drøfte det internationale arbejde og den satsning de enkelte forbund ønsker.

Deltagelse ved Island Games er op til specialforbundene selv. Vi skal videre og ikke se os tilfredse med, bare at være med. Det er på tide at vi udfordrer vores specialforbund mht. hvad det er de vil internationalt, siger formand, Nuka Kleemann.

Vi skal også se på muligheder for at flere af vores mindre sportsgrene, såsom svømning, triatlon og løbere skal have nemmere mulighed for at deltage, såfremt de naturligvis lever op til udtagelseskriterier fastsat for at kunne deltage.

Det samme gælder for eksisterende forbund, vi skal være tydeligere med at stille krav til vores landshold for at deltage ved et Island Games, slutter formand, Nuka Kleemann.

Grønland har deltaget ved Island Games siden 1989 på Færøerne.

ILDSJÆLE MED GLÆDEN SOM DRIVKRAFT

40-årige Erik Jensen er en af Sisimiuts vaskeægte ildsjæle.

Hver weekend bruger han både lørdag og søndag formiddag på at være håndboldtræner, og det samme gælder hver mandag og torsdag. Erik er træner for både U-6, U-8 og U-10-holdene, for også for U-18 pigerne i håndbold. Nå, ja, og så er han da også kasserer og tidligere formand for bestyrelsen for håndboldafdelingen i sportsforeningen SAK.

 

Men det er ikke kun håndbold, der har hans interesse. Han er såmænd også spillende træner for oldboysholdet i fodbold – når han altså ikke lige passer sine poster som formand for Idrætshallen i Sisimiut, som formand for lokalafdelingen af Siumut og som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i boligselskabet INI, hvor han på mystisk vis også får tid til at passe sit fuldtidsjob.

 

 • Jeg har arbejdet som frivillig træner og bestyrelsesmedlem i over 20 år. Det gør jeg, fordi jeg brænder for forebyggelse, og jeg vil gerne gøre en forskel for samfundet og byen, specielt for børn og unge. Jeg er glad for at motivere og sprede glæde blandt sportsfolk, og er samtidig et konkurrencemenneske og kan drives af at udfordre mig selv og andre, både fysisk og psykisk, siger Erik Jensen.

 

Hans store engagement begyndte for alvor, da hans egne døtre på nu 19, 9 og 4 år blev gamle nok til at dyrke fritidsinteresser.

 • Da synes jeg, at det var naturligt at man som forældre involverer sig og gør en indsats i stedet for at overlade det til “de andre”. Og det med at finde tiden, det handler om prioritering og planlægning – og om at have en forstående og støttende kone, der også er engageret, siger han.

 

Længere nordpå, nærmere bestemt i Uummannaq, bor Pilunnguaq Filemonsen. Den 28-årige skolelærer har dyrket TaekwonDo, siden hun var 12 år og er også på landsholdet i sin sport. Det kræver naturligvis jævnlig træning, så derfor måtte hun træne alene, da hun i 2014 flyttede til Uummannaq for at arbejde.

 • Det var lidt ensomt at træne alene i motionscenteret og derhjemme, og jeg syntes, at der manglede noget. Derfor var jeg glad, da jeg hørte, at der faktisk fandtes en – ganske vist ikke aktiv – TaekwonDo klub her i byen. Jeg kom med til deres møder og blev valgt til sekretær. Og efterhånden har vi fået gang i træningen og nye medlemmer, og nu er der omkring ti børn og unge, der træner hver mandag og lørdag, fortæller hun.

 

Pilunnguaq er selv træner for holdet, og selv om hun bruger rigtig meget af sin fritid på både trænergerningen og bestyrelsesarbejdet, så får hun mindst lige så meget igen.

 • At mærke, at man er med til at gøre noget godt for andre mennesker, giver en stor glæde og tilfredsstillelse. Det er bare den bedste følelse, man får som træner, at se børnenes og de unges udvikling. Man får også selv en større selvtillid, når man har ansvaret for at træne andre – en personlig udvikling, man kan bruge i mange sammenhænge, forklarer hun.

AWG 2016 VAR EN SUCCES

Grønlands Idrætsforbund har nu brugt tiden efter AWG2016 på at se på forløbet før og under AWG. Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse vil gerne lykønske arrangørerne for et godt og uden tvivl godkendt arrangement og håber på at idrætten Grønland vil være i stand til at bygge videre på succesen

Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse ser tilbage på et succesfuldt AWG forløb frem til og under hvor der rent sportsligt og organisatorisk er sket meget og vil ske meget.

Grundlæggende en god organisering

Først og fremmest er det med stolthed at kunne se at de personer der har været tilknyttet de forskellige sportsevent og ved frivillige kræfter har koordineret og organiseret succesfulde forløb. Alle sportsevents forløb uden nævneværdige problemer, hvilket viser at der er gode evner i idrættens verden til at organisere sportsevents såsom grønlandsmesterskaber, bymesterskaber o.lign.

Interne procedurer

Vi har set på vores interne procedurer, skader og vores deltageres oplevelse. Derudover har vi fulgt AWG fra planlægningsfasen og frem til selve arrangementet.

Internt kan vi dele erfaringen op i to. Selve den servicering der er fra sekretariatet til vores ansvarshavende deltagere. Der har vi været ude og lave en mindre spørgeskemaundersøgelse der viser at vores serviceniveau er tilfredsstillende. Dette er glædeligt da det er vigtigt at vores frivillige for den opbakning de har krav på. Det er et ønske at vi hele tiden forbedrer os da vi ikke kan undgå at der er enkelte henvendelser der kræver hurtigere ekspeditionstid.

Der hvor vi til gengæld skal have arbejdet med procedurer er den måde vores specialforbund arbejder med udvikling af og udtagelse af deres deltagere. I vores spørgeskemaundersøgelse, henvendt til vores deltagere er for mange ikke en del af et bruttolandshold eller under et længerevarende forløb. Der skal vi have en tættere dialog og muligvis se på de deadlines vi har i forhold til at udtage hold.

Eksempel var at vi kort før legene måtte afmelde 9 piger fra Arctic Sport da de ikke havde nok piger der kunne deltage, den kunne vi have fanget tidligere.

Vores deltagende forbund skal forstå at et AWG er et springbræt til at prøve sig af i sin idrætsgren.

Dialogen er tilstede og vi håber på at der igennem den dialog der er, forhåbentligt vil ske en forbedring af talentudvikling, hvilket vi fra Grønlands Idrætsforbund vil samarbejde med Elite Sport Greenland om.

Skaber kompetenceudvikling

AWG 2016 kan vi kun være rigtig stolte af. Det blev styret meget professionelt, hvilket også kom til udtryk da vejret drillede. Alle var stort set klar og atleterne har i en spørgerunde peget på at AWG2016 forløb godt, eller meget godt, altså en top score. Det bevidner om at vi I Grønland kan løfte store arrangementer. Den erfaring der opnået kan vi fra GIF dele videre rundt i organisationen og andre samarbejdsrelaterede organisationer.

Vi fra Grønlands Idrætsforbund er bevidste om at AWG2016 ikke slutter her. Vi skal netop bygge videre på den viden der er opbygget og fortælle de gode historier idrætten skaber.

Frivilligheden er i den grad sat på dagsordenen før, under og efter AWG. Ikke at AWG har opfundet begrebet, men vi har formået igennem et godt samarbejde at forståelsen er udbredt politisk. Vi tror og håber på at AWG2016 vil være med til at bidrage til en ny energi og tid for idrætten hvor flere og flere vil søge ind og støtte og hjælpe med at gøre idrætten en endnu bedre sted at være.

Alle de frivillige der har været tilknyttet har fået indsigt i projektarbejdet. Der er kompetencer nu til rådighed, flere af vores specialforbund kan trække på.

Mange af de kompetencegivende kurser arbejder vi nu på, enten at kopiere eller at overtage således at vi styrker vores organisation. Vi skal være bedre til at synliggøre vores arbejde. Rekruttere nye typer frivillige.

Boldene skal gribes

NU har vi haft et AWG 2002 og et i 2016. Det er vigtigt at vi griber de bolde der flytter idrætten. Fastholdelse af de unge i idrætten er et område vi må prioritere. Det skal være sjovt at dyrke idræt og noget af det de unge peger på er trænere. Bedre trænere er med til at skabe motivationen til at fortsætte.

Vi har set at der opstår skader der hos de unge der ikke har trænet målrettet og længe nok. Derfor ser vi også på at højne forståelsen hos trænere de næste kommende år på, hvordan træninger skal tilrettelægges frem mod mesterskaber. Dette vil ske i samarbejde med vores fysioterapeut vi har tilknyttet Grølands Idrætsforund.

Vi skal udvikle de unge til at engagere sig og udvikle deres lederskabsevner til at gribe en klub eller et forbund og bringe det videre ind i fremtidens idræt.

Faciliteter er en vigtig brik

Vi kan se at det er muligt at arrangere større arrangementer i Nuuk, men der er stadig begrænsninger. Sportsgrene med gode muligheder skal have bedre rammer. Her kan eksempelvis nævnes biathlon hvor Grønland vil kunne gøre sig bedre og bredere i den idrætsgren. Snowboard er en meget populær idrætsgren der kræver bedre fysiske rammer.

Grønlands Idrætsforbund ser også på at der er et behov for at de andre kommuner gør sig klar til at være vært ved større sportsarrangementer. Ikke nødvendigvis et AWG men andre sportsarrangementer der kan få hele landet med.

Samarbejde på tværs

I forløbet op imod AWG2016 har vi erfaret at samarbejde på tværs af organisationer kan skabe endnu større resultater. KIVITSISA kampagnen og frivillighedskurserne vil vi fortsætte med.

Vi er i gang med en dialog med alle 4 kommuner om at løfte idrætten sammen så vi netop sikrer idrætten i fremtiden.

Dette samarbejde og andre mulige samarbejdsrelationer skal være med til at Grønlands Idrætsforbund udnytter den viden der er opnået igennem AWG2016 og bringer idrætten ind i fremtiden i form af vores strategi – Idræt for alle.

Formand

Grønlands Idræstforbund

Nuka Kleemann

KONFERENCE: GRØNLANDSK IDRÆT SKAL HAVE ET LØFT

Idrætten har et stort potentiale for at spille en endnu større rolle i det grønlandske samfund. Derfor er Grønlands Idræts-Forbund gået sammen med en lang række partnere om en historisk idrætskonference, der skal bidrage til at samle alle interessenter i idrætten i Grønland om at give fremtidens idræt i Grønland et løft.
Omdrejningspunktet for konferencen ’Fremtidens idræt i Grønland’ er udvikling af nye aktiviteter og faciliteter, idræt og sundhed, læring og talentudvikling.
Arrangørerne bag konferencen er Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Dansk Boldspil-Union og Idrættens Analyseinstitut. Arrangørerne er fælles om at have fokus på udvikling af idrætten i Grønland og realisering af nogle af de store potentialer, der findes i den grønlandske idrætsverden.
Generalsekretær i Grønlands Idrætsforbund, Carsten Olsen, glæder sig over muligheden for at samle mange af de mennesker, der til daglig arbejder med og har indflydelse på idrættens rammer og vilkår.
”Vi kan en masse på idrætsområdet. Se bare på store succesfulde arrangementer som Arctic Winter Games og Arctic Circle Race. Idrætten lever af energi og ildsjæle, der får ting til at ske. Med den her konference kan vi samle folk fra hele kysten og få endnu mere til at ske på idrætsområdet i fremtiden. Jeg har store forventninger til konferencens faglige indhold og ikke mindst den debat og inspiration til udvikling af idrætten i Grønland, som konferencen kan sætte i gang,” udtaler Carsten Olsen.
For at gøre idrætskonferencen til en konference for hele Grønland inviteres embedsfolk, konsulenter, halinspektører og foreningsrepræsentanter fra hele landet til at deltage i Nuuk i august.
”Grønland er helt unikt, og derfor skal løsningerne på idrætsområdet også være unikke og passe til den smukke natur og de små samfund. Vores engagement i grønlandsk idræt – og i konferencen til sommer – bunder i vores målsætning om at være med til at udvikle og realisere nogle af de gode ideer, der findes på facilitetsområdet,” udtaler Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.
Dansk Boldspil-Union, DBU, har for nylig indgået en samarbejdsaftale med GBU med fokus på at forbedre rammerne for fodbold i Grønland. Konferencen byder derfor også på oplægsholdere fra FIFA, UEFA og de øvrige nordiske fodboldforbund. Målsætningerne fodboldområdet kan i høj grad også inspirere til udvikling inden for andre idrætter.

”Vi arbejder for, at Grønland kan blive medlem i UEFA og FIFA, men det er mindst lige så interessant, hvordan sporten kan være med til at skabe sundhed, socialt samvær og glæde blandt børn, unge og voksne. Det glæder vi os til at diskutere på konferencen,” udtaler DBU’s formand, Jesper Møller.
Den store idrætskonference finder sted på Hotel Hans Egede i Nuuk i dagene 17.-19. august. Konferencehjemmeside og program vil meget snart blive offentliggjort på www.idan.dk/arrangementer/gronland, hvor der også vil være mere information om tilmelding og priser.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok